เนื้อเพลง ส่งซิกแนเด้อ

หัวใจมันเต้นแฮง ฮอดได้แนมนำก้น
บอกเลยว่าเธอเป็นคน มาชาร์จหัวใจที่อ่อนแรง
เป็นพาวเวอร์แบงค์กระตุ้นแบตแดงในใจให้ฮู้สึก

แค่ได้เห็นหน้าเธอใจมันเป็นตึกตึก
ตอนตาสบตาแฮงคึกมันคึดไปไกลจนว่าเพ้อ
อยากไปกอดเธออยากหอมแก้มเธอ
มันอยากได้เธอมาเป็นแฟน

แต่กะยังบ่ฮู้…ว่าเธอนะคิดจั่งได๋
ย่านคั่นว่าฉันนั้นเว้าออกไป
แล้วเธอสิกลายเป็นลายต่าง
เลยต้องฟรีซเก็บอาการเซื่องไว้ในใจ

อยากสิบอกเธอแต่กะบ่กล้าบอก
ฉันเว้าในใจได้เพียงฮักนะแต่บ่แสดงออก
มันย่านข้อความตอบรับจากเธอบ่ตรงที่คิดไว้
อยากสิบอกเธอฮ้องว่าฮักมันออกไป
ฉันเฮ็ดได้เพียงตะโกนในใจส่งไปหัวใจเธอ
ถ้าหากได้ยินกะส่งซิกแนเด้อ
เผื่อใจของเธอนั้นตรงกัน

(เบลล์) อ้ายอย่าแค่ส่งซิก นี่คนเด้อบ่แม่นหนังสติ๊ก
ถ้าอ้ายมักอ้ายบ่ต้องปกปิด ไผสิฮู้อ้ายคิดจั๋งได๋
คั่นมักน้องอีหลี แต่เฮ็ดได้แค่ตะโกนในใจ
ไผสินิมิตได้ ง่ายง่าย Just You Say
บ่ต้องเว้าหวาน เฮ็ดโรแมนติก
พอปานว่าหนังใน Netflix
แค่เฮ็ดให้น้องได้ฮู้สักนิด ว่าคิดบ่ผิดที่เลือกอ้าย
น้องบ่ติด ขอให้สิทธิ์ พร้อม Stand By
แค่อย่า Make Me Cry ถ้าอ้ายได้เป็นแฟน

แต่กะยังบ่ฮู้… ว่าเธอนะคิดจั่งได๋
ย่านคั่นว่าฉันนั้นเว้าออกไป
แล้วเธอสิกลายเป็นลายต่าง
เลยต้องฟรีซ เก็บอาการ เซื่องไว้ในใจ

อยากสิบอกเธอแต่กะบ่กล้าบอก
ฉันเว้าในใจได้เพียงฮักนะแต่บ่แสดงออก
มันย่านข้อความตอบรับจากเธอบ่ตรงที่คิดไว้
อยากสิบอกเธอฮ้องว่าฮักมันออกไป
ฉันเฮ็ดได้เพียงตะโกนในใจส่งไปหัวใจเธอ
ถ้าหากได้ยินกะส่งซิกแนเด้อ
เผื่อใจของเธอนั้นตรงกัน

Solo

แต่กะยังบ่ฮู้… ว่าเธอนะคิดจั่งได๋
ย่านคั่นว่าฉันนั้นเว้าออกไป
แล้วเธอสิกลายเป็นลายต่าง
เลยต้องฟรีซเก็บอาการเซื่องไว้ในใจ

อยากสิบอกเธอแต่กะบ่กล้าบอก
ฉันเว้าในใจได้เพียงฮักนะแต่บ่แสดงออก
มันย่านข้อความตอบรับจากเธอบ่ตรงที่คิดไว้
อยากสิบอกเธอฮ้องว่าฮักมันออกไป
ฉันเฮ็ดได้เพียงตะโกนในใจส่งไปหัวใจเธอ
ถ้าหากได้ยินกะส่งซิกแนเด้อ
เผื่อใจของเธอนั้นตรงกัน

(เบลล์) อ้ายอย่าแค่ส่งซิกนี่คนเด้อบ่แม่นหนังสติ๊ก
ถ้าอ้ายมักอ้ายบ่ต้องปกปิดไผสิฮู้อ้ายคิดจั๋งได๋
คั่นมักน้องอีหลีแต่เฮ็ดได้แค่ตะโกนในใจ
ไผสินิมิตได้ง่ายง่าย Just You Say

(เน็ค) ส่งซิกแนเด้อ ส่งซิกแนเด้อ
ส่งซิกแนเด้อ ส่งซิกแนเด้อ