เนื้อเพลง สู้ความเหงาบ่ได้

น้องสู้บ่ไหว สู้ความเหงาบ่ได้

A.1 ผู้ชายดีดีกะมีผู้สาวกันเบิด แล้วเฮาสิได้เกิดนำหมู่เขาบ้างบ่หนอ
โปรไฟล์ชีวิตกะติดดินมอซอ เป็นสาวโรงงานฐานะบ่สมคนหล่อ
ผลาน้องบ่พอ…สิไปต่อนำไผ

A.2 ไปไสกะยากย้อนงานหนักเอาเหลือ ยามฮู้สึกเบื่อก็ได้แค่คุยนำหมู่
เลิกงานกลับห้องเขาควงกันย่างเป็นคู่ ชีวิตสาวโสดต้องเปลี่ยนเข้าโหมดหดหู่
จนว่าน้ำตาน้องขู…บ่ฮู้สิเฮ็ดจั่งได๋

H.1 น้องสู้บ่ไหว สู้ความเหงาบ่ได้ บ่ได้ใจง่ายแค่อยากสิมีคนควง
อยากสิมี มี มี มี มี มี..ผู้บ่าว คือหมู่เขา คงสิซวง
สิได้หาย หาย หาย หาย หาย หาย..เหงา มีคนเว้า คนห่วง
คือสิโล่ง สิล่วง…สิได้เซาป่วง จักเทื่อ

A.3 ผู้ชายดีดีกะมีผู้สาวกันเบิด จั่งได้เตลิดไปหลงมักแฟนเผิ่น
ย้อนพิษความเหงา จั่งเฮ็ดให้เฮาฟ้าวเกิน ต้องมาเจ็บปวด เจ็บคักกว่าเก่ายับเยิน
ไปหลงมักแฟนเผิ่น…กะย้อนพิษความเหงา

H.2 น้องสู้บ่ไหว สู้ความเหงาบ่ได้ บ่ได้ใจง่าย แค่อยากสิมีคนควง
อยากสิมี มี มี มี มี มี…ผู้บ่าว คือหมู่เขา คงสิซวง
สิได้หาย หาย หาย หาย หาย หาย..เหงา มีคนเว้าคนห่วง
คือสิโล่ง สิล่วง…สิได้เซาป่วง จักเทื่อ

(ซ้ำ H.2)

จั่งสิโล่งสิล่วง….จากพิษความเหงา