เนื้อเพลง สูงกว่า

โว โฮ โอ้ โอ่ โอ
โว้ โฮโอ่ โฮโอ่ โอ โอ
โว โฮ โอ้ โอ โอ
โว้ โอ่โฮ โอ่โฮ โอ โอ
เขาเกิดมาในครอบครัวสามัญชนครอบครัวหนึ่ง
พ่อแม่คาดหวังให้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียว
เมื่อยามเขาเติบใหญ่
ทะนุถนอมฟูมฟักเลี้ยงลูกรักดังแก้วตาดวงใจ
พร่ำสอนคุณธรรมชี้นำค้ำคงไว้ด้วยเกียรติชายชาตรี
เด็กหนุ่มผู้ทระนงองอาจ
จากบทบาทลูกสามัญชนคนธรรมดา
ผ่านไปหลายปีเขามีดาวติดอยู่บนบ่า
เหมือนตีตราความเป็นคนสูงเกินใคร
หลงลืมไปคำที่พ่อแม่สั่งสอน
ไร้อาทรคุณธรรมลับหลบหาย
คนต่ำกว่าคือบันไดให้เหยียบขึ้นไป
คำสั่งนายคือเส้นทางความเจริญ

เขาเกิดมาในครอบครัวสามัญชนครอบครัวหนึ่ง
พ่อแม่คาดหวังให้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียว
เมื่อยามเขาเติบใหญ่
ทะนุถนอมฟูมฟักเลี้ยงลูกรักดังแก้วตาดวงใจ
พร่ำสอนคุณธรรมชี้นำค้ำคงไว้ด้วยเกียรติชายชาตรี

โอ…
โว โอ โอ่ โอ้ โอ โอ
โว โอ้ โอ โอ
โว โอ โอ้ โอ โอ

เด็กหนุ่มผู้ทระนงองอาจ
จากบทบาทลูกสามัญชนคนธรรมดา
ผ่านไปหลายปีเขามีดาวติดอยู่บนบ่า
เหมือนตีตราความเป็นคนสูงเกินใคร
หลงลืมไปคำที่พ่อแม่สั่งสอน
ไร้อาทรคุณธรรมลับหลบหาย
คนต่ำกว่าคือบันไดให้เหยียบขึ้นไป
คำสั่งนายคือเส้นทางความเจริญ

วันหนึ่งเขาเดินเข้าบ้านกระหยิ่มยิ้มพร้อมกับยศใหม่
พ่อแก่ๆ ที่ป่วยติดเตียงมองหน้าลูกชาย
น้ำตาไหลเป็นสายธาร
วาจาที่แผ่วเบาปานคำสั่งสุดท้ายอยากให้ลูกชายฟัง
ถอดชุดนั้นโยนทิ้งไป
ฉันอยากกอดลูกชายฉันคนเก่า
ก่อนจะตายอยากให้จำคำสอนเจ้า…
อย่าลืมเงาจนหาตนค้นไม่เจอ
ก่อนฉันตายยากให้จำคำสอนเจ้า…
อย่าลืมเงาจนหาตนค้นไม่เจอ

โอ…
โอ้ โอ่ โอ
โว โอ โอ้ โอ โอ

สูงกว่า

 

ขอขอบคุณรูปภาพและคลิปจาก Youtube Channel : เซิ้ง MUSiC