เนื้อเพลง สิมีอ้ายไว้เฮ็ดหยัง

กะให้เจ้าเผยออกมา..เลย ว่าอ้ายน่ารำคาญ
บ่ต้องทนเก็บอาการ หากเจ้านั้นต้องการสิไป
อ้ายบ่แม่นอิฐแม่นปูน กะเคียดเป็นเจ็บเป็นเด้อใจ
สิมาเปรียบอ้ายกับไผ แล้วอยากสิให้อ้ายเป็นคือเขา

อยากจบฮักเฮากะว่า..เลย ว่าอยากสิไป
อย่าอ้างเหตุผลอื่นใด หากเจ้าเบิ่ดใจอ้ายพร้อมสิเซา
ถ้าเจ้ายังฮักอาลัย ก็กลับไปหาคนฮักเก่า
อ้ายมันบ่ดีส่ำเขา กะสิอดเอายอมเจ็บยอมอาย

*คั่น..ว่าเขาดีหลาย แล้วสิมีอ้ายไว้เฮ็ดหยังหล่า
บ่ต้องมาเสียเวลา จบกันสาตัดใจลืมอ้าย
อ้ายกะสิกลั้นใจลา ทั้งที่รู้ว่าต้องเจ็บเจียนตาย
ดีกว่าสิทนให้อ้าย นั้นต้องกลายเป็นตัวปัญหา

**อ้ายบ่เป็นหยังดอกนาง..เอ้ย ถ้าเจ้าอยากคืนใจ
กะให้เจ้าหันกลับไป อ้ายสิเฮ็ดใจลืมวันผ่านมา
อย่าอ้างเหตุผลหมื่นพัน ถ้าจะทิ้งกันอ้ายก็บ่ว่า
ให้เจ้าลืมอ้ายไปสา หากแม้นว่ายังคิดฮอดเขา

(ซ้ำ)*,**

ให้เจ้าถิ่มอ้ายไปสา หากแม้นว่า…ยังบ่ลืมเขา