เนื้อเพลง สาวเฒ่า4G

ชมรมสาวใหญ่ เหมิดประเทศไทยรวมใจออกมา หน้าเวทีเต้นแฮ้งเต้นกา ช้าง สิงห์ ลีโอมา ตั้งท่ารอเด้า

สาวใหญ่สวยแฮงใจสปอต อยากได้หยังกะดอดไปหาให้ทันที สิเฒ่าสิหนุ่มกะถือว่าเป็นสตรี สิเฒ่าสิหนุ่มกะถือว่าเป็นสตรี ผิดที่อายุพี่ มันมีหลายกว่าหมู่

บ่ต้องยู้พร้อมออกสู่หน้าเวที ดนตรีขึ้นออกโตดี หน้าเวทีพี่ขอจอง เฒ่า 4 G หนุ่ม ๆ ยังหมายปอง เฒ่า 4 G หนุ่ม ๆ ยังหมายปอง หลีกทางสาวเฒ่าเด้อน้อง สิมาฉลองความเก๋า

ถึงเอื้อยสิเฒ่าแต่แฮงเด้ากะยังดี หน้าฮ้านกะลองเบิ่งตี้ สมัยนี้ 40 อัพอัพอัพ อาจารย์มือกลองขอจังหวะแหน่ ตั๊บ ตั๊บ ตั๊บ ตั๊บ ไสละเหล้าย้อมใจแหน่จักกั๊ก เฒ่าแต่แข่วเด้อครับ แรงขยับเอื้อยยังดี

ถึงเอื้อยสิเฒ่าแต่แฮงเด้ากะยังดี หน้าฮ้านกะลองเบิ่งตี้ สมัยนี้ 40 อัพอัพอัพ อาจารย์มือกลองขอจังหวะแหน่ ตั๊บ ตั๊บ ตั๊บ ตั๊บ ไสละเหล้าย้อมใจแหน่จักกั๊ก เฒ่าแต่แข่วเด้อครับ แรงขยับเอื้อยยังดี

สาวใหญ่สวยแฮงใจสปอต อยากได้หยังกะดอดไปหาให้ทันที สิเฒ่าสิหนุ่มกะถือว่าเป็นสตรี สิเฒ่าสิหนุ่มกะถือว่าเป็นสตรี ผิดที่อายุพี่ มันมีหลายกว่าหมู่

บ่ต้องยู้พร้อมออกสู่หน้าเวที ดนตรีขึ้นออกโตดี หน้าเวทีพี่ขอจอง เฒ่า 4 G หนุ่ม ๆ ยังหมายปอง เฒ่า 4 G หนุ่ม ๆ ยังหมายปอง หลีกทางสาวเฒ่าเด้อน้อง สิมาฉลองความเก๋า

ถึงเอื้อยสิเฒ่าแต่แฮงเด้ากะยังดี หน้าฮ้านกะลองเบิ่งตี้ สมัยนี้ 40 อัพอัพอัพ อาจารย์มือกลองขอจังหวะแหน่ ตั๊บ ตั๊บ ตั๊บ ตั๊บ ไสละเหล้าย้อมใจแหน่จักกั๊ก เฒ่าแต่แข่วเด้อครับ แรงขยับเอื้อยยังดี

ถึงเอื้อยสิเฒ่าแต่แฮงเด้ากะยังดี หน้าฮ้านกะลองเบิ่งตี้ สมัยนี้ 40 อัพอัพอัพ อาจารย์มือกลองขอจังหวะแหน่ ตั๊บ ตั๊บ ตั๊บ ตั๊บ ไสละเหล้าย้อมใจแหน่จักกั๊ก เฒ่าแต่แข่วเด้อครับ แรงขยับเอื้อยยังดี