เนื้อเพลง สาวสองเมือง

ฝากคำข้ามโขง ลอยโค้งจีบสาวเวียงจันทน์
ฝากคำจำนรรจ์ เลยอรัญจีบสาวขะแม
ทูตใจตั้งจิต อยากเป็นมิตรกับน้องจะแย่
หนุ่มไทยอยากนอนร่วมแคร่
กับโฉมแม่เจ้าสาวสองเมือง

อยากเป็นคู่ครอง นวลน้องเขมรและลาว
เชื่อมความแตกร้าว ดีดั่งคราวเมื่อครั้งฟูเฟื่อง
แม้นมีลูกเต้ากับแม่สาวโฉมงามสองเมือง
จะเป็นโซ่ทองเส้นเขื่อง
ฉุดสามเมืองให้ดีกันหนอ

ลูกโตฉกาจ ลูกอาจได้เป็นผู้นำ
สายเลือดแห่งเมตตาธรรม
คงด่ำใจเหมือนไทยผู้พ่อ
เรื่องพาลคงจบ เรื่องชวนรบก็คงไม่ก่อ
เพราะลูกสองเมืองนั่นหนอ
ต้องคิดถึงข้อ มีพ่อเป็นไทย

ขะแมร์แก้มขาว อีกทั้งแม่สาวลาวเวียง
พี่แอบส่งเสียง ลอยมาเพียงกระซิบขวัญใจ
พี่คิดเช้าเย็น เจ้าจะเห็นจริงด้วยหรือไม่
หากเราแต่งงานกันได้
โลกคงวิไลไปค่อนเอเซีย

ลูกโตฉกาจ ลูกอาจได้เป็นผู้นำ
สายเลือดแห่งเมตตาธรรม
คงด่ำใจเหมือนไทยผู้พ่อ
เรื่องพาลคงจบ เรื่องชวนรบก็คงไม่ก่อ
เพราะลูกสองเมืองนั่นหนอ
ต้องคิดถึงข้อ มีพ่อเป็นไทย

ขะแมร์แก้มขาว อีกทั้งแม่สาวลาวเวียง
พี่แอบส่งเสียง ลอยมาเพียงกระซิบขวัญใจ
พี่คิดเช้าเย็น เจ้าจะเห็นจริงด้วยหรือไม่
หากเราแต่งงานกันได้
โลกคงวิไลไปค่อนเอเซีย