เนื้อเพลง สาวดอยคอยปี้

(เกริ่น)..สาวดอยคอยปี้ อยู่ตรงนี้ คอยตี้เก่า
สาวดอยคอยข่าว มันเงียบเหงาเฝ้ารอปี้

(Hook) คอยปี้ คอยปี้ คอยปี้ สาวดอยคอยปี้
เมื่อไหร่จะปิ๊ก เมื่อไหร่จะปิ๊ก บ้านเฮา…
มันเงียบมันเหงา สาวดอยคอยปี้ อ่ะคอยปี้ อ่ะคอยปี้ คอยปี้ คอยปี้..

A1.น้องยังคอย อ้ายอยู่ดอย ม่อนเก่า
ลุกจากเหนือบ้านเฮา บ่ได้ข่าวจั้ดเมิน
ปี้ อยู่ไหน อยู่กับไผนานเกิ๋น ว่าไปเซาะหาเงิน
แห๋มบ่เมินจะปิ๊กมา จะปิ๊กบ้าน

rap1 กึ้ดเติงหาปี้สุด ๆ กึ๊ดเติงฝุด ๆ
กึ๊ดเติง หาแต๊ ง่อมหาแต่ปี้ บ่หาย จนน้ำตาไหล อ่ะ แจ๊ะแม๊ะ ๆ
ตั้งแต่ วันน้องขาดปี้..หัวใจดวงนี้บ่มีคนดูแล
กี่วัน ล่ะกี่เดือนกี่ปี๋ จะขอรอปี้..รอปี้..แต๊ ๆ

(Hook) คอยปี้ คอยปี้ คอยปี้ สาวดอยคอยปี้
เมื่อไหร่จะปิ๊ก เมื่อไหร่จะปิ๊ก บ้านเฮา
มันเงียบมันเหงา สาวดอยคอยปี้ อ่ะคอยปี้ อ่ะคอยปี้ คอยปี้ คอยปี้

A2.จ่อมแมงมัน แกงแคกบ จอผักกาด
น้องได้กิ๋นบ่เกยขาด ตอนปี้อยู่คู่ก๋าย
แก๋งผักหวาน ยำไข่มด ลาบไก่
แอ๊บอ่องออ อันใหญ่ ๆ ไผได้กิ๋น ตึงติดใจ๋ ฝีมือปี้

rap2 ต๋อนนี้ ปี้อยู่กับไผ ปิ๊กมาไว ๆ ขะใจ๋มา ปี้
กึ๊ดเติงเป็นดีใค่ต๋าย ง่อมเหงาเต้าใด ก็จะรอ แต่ปี้
ปี้ดี ปี้เก่งตี้สุด ในโลกมนุษย์ ก็คือปี้คนนี้
ฮักปี้บ่มีท้อถอย เมินก่จะคอย คอยปี้ คอยปี้

ซ้ำ..(Hook) / A2 /rap2 /(Hook)