เนื้อเพลง สาดไล่โสด

ฮอดสงกรานต์อีกแล้วบ่นี่ แล้วสิไปไสดีน้อคนโสดจั่งเฮา
ย้อนหมู่พวกมันหนีไปมีผู้บ่าว เลยอยากชวนคนเหงามาเล่นน้ำนำกัน
มาทางพี้เด้อมาทางพี้ ขอที่โสดอิหลีมีเมียแล้วขอผ่าน
สาดไล่โสดว่าเถาะในวันสงกรานต์ ว่าแต่อ้ายผู้นั้นขอจั้กขันเถาะไป

มา มา มา ปะ ปะ ปะ ปะแป้งแก้มน้องแหน่ เล่นแต่น้ำบ่เล่นโตดอกอ้าย
มา มา มา สาด สาด สาด สาดความฮักใส่น้อง ให้มันจื้นหัวใจกันแหน่น้า

กะมักผู้บ่าวใส่เสื้อลายดอก น้องแค่อยากสิบอกว่ายังโสดอยู่อ้าย
กะวันสงกรานต์มีแค่ สามวัน แต่ถ้าอ้ายฮักกันสิมีกันตลอดไป
สิสาดอ้ายก่อนจั้กขัน สอง ขัน สาดคืนมาเป็นขบวนขันหมากกะได้
แล้ววันสงกรานต์ปีนี้กะสิม่วนหลาย ม่วนหลาย ม่วนหลาย ย้อนว่ามีอ้ายมาเล่นนำ

ฮอดสงกรานต์อีกแล้วบ่นี่ แล้วสิไปไสดีน้อคนโสดจั่งเฮา
ย้อนหมู่พวกมันหนีไปมีผู้บ่าว เลยอยากชวนคนเหงามาเล่นน้ำนำกัน
มาทางพี้เด้อมาทางพี้ ขอที่โสดอิหลีมีเมียแล้วขอผ่าน
สาดไล่โสดว่าเถาะในวันสงกรานต์ ว่าแต่อ้ายผู้นั้นขอจั้กขันเถาะไป

มา มา มา ปะ ปะ ปะ ปะแป้งแก้มน้องแหน่ เล่นแต่น้ำบ่เล่นโตดอกอ้าย
มา มา มา สาด สาด สาด สาดความฮักใส่น้อง ให้มันจื้นหัวใจกันแหน่น้า

กะมักผู้บ่าวใส่เสื้อลายดอก น้องแค่อยากสิบอกว่ายังโสดอยู่อ้าย
กะวันสงกรานต์มีแค่ สามวัน แต่ถ้าอ้ายฮักกันสิมีกันตลอดไป
สิสาดอ้ายก่อนจั้กขัน สอง ขัน สาดคืนมาเป็นขบวนขันหมากกะได้
แล้ววันสงกรานต์ปีนี้กะสิม่วนหลาย ม่วนหลาย ม่วนหลาย ย้อนว่ามีอ้ายมาเล่นนำ

มา มา มา ปะ ปะ ปะ ปะแป้งแก้มน้องแหน่ เล่นแต่น้ำบ่เล่นโตดอกอ้าย
มา มา มา สาด สาด สาด สาดความฮักใส่น้อง ให้มันจื้นหัวใจกันแหน่น้า

กะมักผู้บ่าวใส่เสื้อลายดอก น้องแค่อยากสิบอกว่ายังโสดอยู่อ้าย
กะวันสงกรานต์มีแค่ สามวัน แต่ถ้าอ้ายฮักกันสิมีกันตลอดไป
สิสาดอ้ายก่อนจั้กขัน สอง ขัน สาดคืนมาเป็นขบวนขันหมากกะได้
แล้ววันสงกรานต์ปีนี้กะสิม่วนหลาย ม่วนหลาย ม่วนหลาย
ย้อนว่ามีอ้ายมาเล่นนำ แล้ววันสงกรานต์ปีนี้กะสิม่วนหลาย
ม่วนหลาย ม่วนหลาย มาดไล่โสดให้น้องแน