เนื้อเพลง สัญญาหาสะแตก

A1: ย่างเลาะบ้านแต่เซ่าฮอดค่ำ ย้อนว่าคนใจดำ มาถิ่มอ้ายไป
คั้นอยู่ซื่อ ๆ คื่อซิอยู่บ่ได้ เจ็บในหัวใจ คักเติบอยู่

A2 : ก็หงึดอยู่ดอกคนเคยมีใจ มื้อนี้เจ้าเปลี่ยนไปเป็นของ คนอื่น
อ้ายเถิ่งเคียดเถิ่งเจ็บเถิ่งศูนย์ หัวใจอ้ายมุ่น ย้อนเจ้าคนเดียว

HOOK : เคยสัญญากับอ้ายจำได้บ่อ ว่าเจ้าซิขอฮัก แต่อ้ายผู้เดียว
ผู้อื่นผู้ใด๋ เจ้าซิบ่อแลเหลียว บ่อขอข้องเกี่ยวในใจมี แต่อ้าย
ซาตินี้ซาติหน้า ซาติใด๋กะซ่าง ซิจับมือกันย่าง ไปนำกัน
คั่นเฮ็ดบ่อได่ สัญญาหาสะแตก หยัง ให้อ้าย ถามแหน่

A3 : เว่ามาแล้ว อ้ายกะแฮงเคียด ทั้ง ขี้เดียด เจ้ากะพ่องกัน
ถึงแม้ว่าซิจบความสัมพันธ์ อ้ายกับเจ้านั้น แค่ฝันไป

ซ้ำ (A2 , HOOK)

SOLO

ซ้ำ ( HOOK)