เนื้อเพลง สัญญาคันนากิ่ว

สมใจแล้วบ่ หลอกให้อ้ายรอ
จนคันนากิ่ว มองท้องนาหัวใจอ้ายวิ่ว
คือปลาซิวถูกต้อนเข้าไซ ไสว่าฮักอ้าย
สัญญาหมั้นหมาย เจ้าลืมแล้วไป่
คือจั่งมาเฮ็ดกันได้ ให้ถ่าโดนหลาย
หลูโตนอ้ายแน

มิดซี่หลี่บ่มีข่าวส่งมา ผุสาวบ้านนาหนีนาไปไส
ลืมบ่าวไทบ้าน เฮ็ดนาเฝ้าไฮ่
หรือเจ้าหลงใหล หนุ่มไฮโซหน้าตี๋ ท้องไร่ท้องนา
บ่คือสปาเมืองกรุง ฟังเพลงลูกทุ่งบ่คือเพลงเกาหลี
เจ้าเลยถิ่มอ้าย หายไปมิดซี่หลี่ มักแฮงแท้หนอ
หนุ่มสไตล์เกาหลี ส่วนตัวอ้ายนี่ กะตี๋แบบ ลาว ลาว

คนคืออ้าย คืออ้าย สายตาเจ้าบ่เบิ่ง
บุญบ่เถิ่ง สิได้แอ้มน้องหล่า ผลาซ้างห่างเมิน
อยากเดินร่วมทาง มันยังดูห่างเหิน
เจ็บปวดเหลือเกิน สายแนนบ่ฮอดกัน
ถิ่มคนคืออ้าย คนขี้คร้านได้แต่ฝัน
น้องคนผู้นี้ บอกชาตินี้บ่มีวัน สิได้ฮ่วมกัน
ดอกเด้อน้องว่า หลับฝันว่า ตัวเองมีสิทธิ์
ความจริงมืดมิด มองบ่เห็นทาง หัวใจโสถิ่ม
ย้อนเจ้าเป็นลายต่าง คันแทนาเก่า
เจ้าบ่หวนมาย่าง หัวใจอ้างว้าง เบิ่ดทางสิไป

ใจของอ้าย ของอ้าย คือสิเหมิ่ดค่า
แพ้เขาแล้วน้องหล่า น้ำตาอ้ายตกใน
ใจของเจ้าคือสิแก่นปานหิน ใจอ้ายคือดินปั้นคันนาฮ้าง
เหมิ่ดหนทางที่จะเดินต่อไป คันเจ้าสดใสบ่มีไผท่อ
คันนาที่กิ่วอ้ายเหมิ่ดแฮงปั้นต่อ ความหวังตั้งไว้
เจ้าบ่มาสานต่อ หนุ่มคนมอซอ ขอให้เจ้าไปดี เด้อ…นาง