เนื้อเพลง สองมือเท่ากัน

สองแขนขา เขาให้เรามาเท่ากัน ใจเรานั้น จะฝ่าฟันหรือเปล่า
ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะเรา จงก้าวเท้า ออกไปลุย one two three go!!

คนเราเกิดมา ต้องมีฝัน ต้องฝ่าฟัน ไปให้ถึงเส้นชัย
มีปลายทาง คือจุดหมาย จะใกล้ไกล ก็ต้องไปให้ถึง

มีอดทน กันนิดหนึ่ง พวกคุณจึง จะก้าวไปถึงฝัน
เอาความจน เป็นพลัง เส้นทางหวัง มันก็คงไปถึงอย่างไม่ยากเย็น

*เขาก็มีสองมือเท่าเรา มีสองเท้าเท่ากัน ขอเพียงเราฝ่าฟัน ฝันก็คงไม่ไกล
จงก้าวลุกขึ้นลุยกันเถอะ ไปให้ถึงเส้นชัย หากมีลมหายใจ ไม่ตายต้องไปถึง

(ซ้ำ *, SOLO , * , * )

เพราะ…เราไม่ได้เกิดบนกองเงินกองทอง เหมือนคนอื่น คืนที่เหลือความฝันต้องเป็นของเรา

(ซ้ำ * , * )

ไม่ตายต้องไปถึง ไม่ตายต้องไปถึง