เนื้อเพลง สบาย

อยากจะทำสิ่งไหนก็ทำได้
บอกอะไรแบบไหนจะทำให้
เพราะมีเธอคนนี้ฉันสบายใจ

เก็บอารมณ์หวั่นไหวในวันยาก
ปลอบใจคน ๆ นี้สบายมาก
เพราะเธอเป็นสิ่งนี้ที่คอยเข้าใจ

แม้เราทุกข์ใจมากมายเท่าไร
หรือยิ้มยินดีมีสุขขนาดไหน
ก็แค่บอกเธอ แค่บอกไปและฉันสบายใจมากเลย

เธอคนเดียวที่รู้ดีกว่าใคร
เธอเป็นคนเดียวที่ฉันจะบอกให้ทุกอย่าง
เหมือนโลกใบนี้สร้างเธอขึ้นมาให้กับฉัน
เธอคนเดียวที่รู้ใจกว่าใคร
แค่เพียงเท่านี้ก็ทำให้วันที่อ่อนไหวเปลี่ยนไป
ไม่เหมือนเดิมเลย แค่เพราะว่าเธอเลย

ฉันสบาย ๆ ๆ ใจ
ฉันสบาย ๆ ๆ ใจ
ฉันสบาย ๆ ๆ ใจ
ฉันสบายใจกับคนนี้

ขอเชิญครูพี่หวายออกมาร้องเพลงให้เด็ก ๆ ฟังครับ

ก็ฉันสบาย ๆ I am fine, you know.
at ease, serene สบาย ร้องเพลงสไตล์ Memo
Netflix and chill จนเช้า จนเธอต้องร้องโอ้โฮ
untroubled โอ่ว โอว

ก็ฉันสบายใจ tranquil กันไป กับแค่เธอ
contented, unworried, carefree ที่ได้เจอ
relaxed, breezy, jaunty สักหน่อย
ปล่อยใจลอยไปหาเธอ

เก็บอารมณ์หวั่นไหวในวันยาก
ปลอบใจคน ๆ นี้สบายมาก
เพราะเธอเป็นสิ่งนี้ที่คอยเข้าใจ

แม้เราทุกข์ใจมากมายเท่าไร
หรือยิ้มยินดีมีสุขขนาดไหน
ก็แค่บอกเธอ แค่บอกไปและฉันสบายใจมากเลย

เธอคนเดียวที่รู้ดีกว่าใคร
เธอเป็นคนเดียวที่ฉันจะบอกให้ทุกอย่าง
เหมือนโลกใบนี้สร้างเธอขึ้นมาให้กับฉัน
เธอคนเดียวที่รู้ใจกว่าใคร
แค่เพียงเท่านี้ก็ทำให้วันที่อ่อนไหวเปลี่ยนไป
ไม่เหมือนเดิมเลย อาจเพราะว่าเธอเลย

ฉันสบาย ๆ ๆ ใจ
ฉันสบาย ๆ ๆ ใจ
ฉันสบาย ๆ ๆ ใจ
ฉันสบายใจกับคนนี้