เนื้อเพลง วาง(ช่างแม่ง)

วันที่ฟ้าไม่เป็นดั่งใจ
วันที่อะไรก็เหมือนจะหนัก ไปเสียทุกอย่าง
ใจของเธอเปราะบาง เสมือนจะแตกสลาย
วันที่ฟ้าซัดเธอล้มลง
ใจเธอต้องจม กับความปวดร้าว ที่เกินทำใจ
อยากบอกเธอเอาไว้ ไม่ไหวก็อย่าฝืน

วาง สิ่งใดในใจ
โปรดวาง อย่าแบกเอาไว้
สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่อาจแก้ไข
เธอต้องปล่อยมัน

ผ่านไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไป
จบไปแล้ว ก็ให้มันจบไป
อย่าไปรั้ง ไปยื้อ นี่คือเวลา
ที่เธอต้อง ทำความเข้าใจ
เจ็บวันนี้ พรุ่งนี้ก็คงหาย
ปล่อยวางใจ ปล่อยให้โลกหมุนไป
อย่าไปยึด ไปถือ ให้วันเวลา
ผันผ่า เป็นไป
และสุดท้ายทุกอย่าง ที่กลายเป็นครูที่ดี

(Rap)
…เดินก็ไม่ค่อยจะตรง เพราะต้องแบกปัญหาที่มีไว้บนบ่า…
…อุปสรรคที่มันพุ่งเข้ามา บางทีบางครั้งมันก็ยากเกินกว่า…
…ที่จะรับจะไปรั้งจะไปหยุด ทุกความทุกข์ไม่ปล่อยให้มันได้เกิด…
…หยุดความคิดของตัวเองไปเสียเถิด สุดท้ายแล้วเราก็ทำได้แค่ปล่อย…
…เพราะปัญหามันก็มีมากมาย บางทีบางครั้งมันก็ยากเกินแก้…
…เธอเคยมีอยู่แค่เพียงร่างกาย ในวันที่เธอออกจากท้องของแม่…
…ทุกสสารมันมีเกิดแล้วมีดับ และทุกปัญหาไม่ได้มีทางให้แก้…
…วันที่เธออยู่กับเรื่องแย่ๆ บางทีเธอก็ทำกับมันได้เพียงแค่…

วาง สิ่งใดในใจ
โปรดวาง อย่าแบกเอาไว้
สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่อาจแก้ไข
เธอต้องปล่อยมัน
ผ่านไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไป
จบไปแล้ว ก็ให้มันจบไป
อย่าไปรั้ง ไปยื้อ นี่คือเวลา
ที่เธอต้องทำความเข้าใจ
เจ็บวันนี้ พรุ่งนี้ก็คงหาย
ปล่อยวางใจ ปล่อยให้โลกหมุนไป
อย่าไปยึด ไปถือ ให้วันเวลา
ผันผ่า เป็นไป
และสุดท้ายทุกอย่าง ที่กลายเป็นครูที่ดี

และแล้วสักวันเธอจะเข้าใจ
…Everything’s gonna be alright…
สุขทุกข์วนเวียนผันเปลี่ยนเรื่อยไป
…วัฏจักร วัฏจักรนั่นไง…
ชีวิตง่ายดายไม่เคยสอนใคร
…ความเจ็บปวดบางครั้ง ก็ทำให้เราจำได้…
เรียนรู้ไว้เถอะ เรียนรู้ไว้
หนักหนาเท่าไหร่ จงวาง