เนื้อเพลง ลับตา

เราได้สบตา เราได้ถูกใจ
เราได้ห่วงใย เหมือนใจเดียวกัน
เราได้ผูกพัน ทุก ๆ คืนวัน
เคียงข้างกอด และแค่เธอกับฉัน

คิดถึงทุกคืน ตอนที่ลับตา คิดถึงมองหา เธอที่หายไป
คิดถึงทุกคืน ตอนที่ลับตา ฉันยังมองหา เธอที่หายไป

เพียงแค่ใส่ใจ ขอแค่ใส่ใจ
เข้าไปอยู่ใน ดวงใจเดียวกัน
เพียงแค่หลับตา ทุก ๆ คืนวัน
เคียงข้างกอด และแค่เธอกับฉัน

คิดถึงทุกคืน ตอนที่ลับตา คิดถึงมองหา เธอที่หายไป
คิดถึงทุกคืน ตอนที่ลับตา คิดถึงมองหา เธอที่หายไป
คิดถึงทุกคืน ตอนที่ลับตา คิดถึงมองหา เธอที่หายไป
คิดถึงทุกคืน ตอนที่ลับตา ฉันยังมองหา เธอที่หายไป
คิดถึงทุกคืน ตอนที่ลับตา ฉันยังมองหา เธอที่หายไป
คิดถึงทุกคืน ตอนที่ลับตา คิดถึงมองหา เธอที่หายไป

คิดถึงตอนที่ลับตา ฉันยังมองหา เธอที่หายไป
คิดถึงตอนที่ลับตา ฉันยังมองหา เธอที่หายไป