เนื้อเพลง ลัคกี้

แม้จะต่างความคิด แต่ก็เหมือนกันที่จุดหมาย
ฝันยังอีกไกลหนทางแม้จะโหดร้าย
ข้างกายมีเธอก็พอ

ทุกครั้งที่ใจเริ่มจะท้อจะหมดหวัง มีเพียงคนเดียวที่เป็นคนสำคัญจับมือฉันไว้

ถ้าไม่มีเธอ ก็คงไม่มีใครคนไหน ที่รักและคอยหวงใย
ฝันให้ไกลก็เท่านั้น ไม่สำคัญเท่าฉันมีเธอ
เธอทำทุกวันมีความหมาย กว่าคุณค่าใดที่มี
ไม่ต้องการมากกว่านี้ ฉันโชคดีที่ยังมีเธอ

บางคืนจะเหน็บหนาว บางคืนที่ดาวอาจจะหาย
สุดท้ายผลจะเป็นเช่นไร ไม่มีความหมาย
เท่าเรามีกันก็พอ