เนื้อเพลง ลม

ลมเอ๋ยลมเจ้าผ่านพัดพาเธอมาให้เจอฉัน
ลมเอ๋ยลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านไป
คนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหน
เจ้าลมเอ๋ยเจ้าลมพัดไปแห่งใดกันหนา

ลมเอ๋ยลมเจ้าผ่านพบ
เจอผู้คนนับหมื่นพัน
วอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดเธอกลับมา
นานแล้วนานเท่าไหร่
ยังจดจำทุกคำสัญญา
เฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้ง

ลมเจ้าเอ๋ย
ไฉนเลย
ไม่เคยจะหวนมา
ลมเจ้าขา
พัดพาเธอมาได้ไหม

ลมเอยลมเจ้าผ่านพัด
พาถ้อยคำรักจากฉัน
วอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกเธอ
คนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอ
ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้เจอได้เจออีกครั้ง

ลมเจ้าเอ๋ย
ไฉนเลยไม่เคยจะหวนมา
ลมเจ้าขา
พัดพาเธอมาได้ไหม

ลมเอยลมเจ้าผ่านพัด
พาถ้อยคำรักจากฉัน
วอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกเธอ
คนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอ
ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้เจอได้เจออีกครั้ง

คนที่คอยตรงนี้
เฝ้ารอคอยทุกวันเวลา
เฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้ง