เนื้อเพลง ลมหนาว

พวมสิเย็นจ้อยๆ พวมสิพัดซูนใจ
กะมิด กะหาย จากไปจ้อยเนาะลมหนาว
พวมสิฮู้จักกัน พวมสิฮู้สึกดี
กะมิด กะหมี่ จากไปจ้อยเนาะผู้บ่าว

อ้ายคงบ่ฮู้วา มีผู้สาวคนนึงยังคึดนำเจ้า
จนลังเทือบ่กินน้ำกินข้าวเป็นเอาคักอีหลี

พยากรณ์อากาศบอกลมหนาวกำลังพัดเข้ามา
แล้วยังคาดการวาสิหนาวโดนหนาวกว่าซุปี
คือจั่งใจของน้องที่คาดการไว้กับอ้ายคนดี
คิดว่าเฮาสองคนนั้นสิได้พ้อกันโดนกว่านี้
แต่สุดท้ายกะบ่แม่น ฟ้าเเพินให้เฮาพ้อกันบ่กี่นาที
บ่ทันได้ฮู้จักกันดี อ้ายกะจากไปมิดซีลี คือจั่งลมหนาว

พวมสิเย็นจ้อยๆ พวมสิพัดซูนใจ
กะมิด กะหาย จากไปจ้อยเนาะลมหนาว
แต่น้องกะสิคอง คองถ่าอ้ายคือเก่า
อีกจัก หน้าหนาว กะสิถ่าคือเก่า เด้อลมหนาว

(อีกจัก หน้าหนาว กะสิถ่าคือเก่า เด้อลมหนาว)