เนื้อเพลง ลงท่ง

พายหย่ามหาเสียม หาบักจกชวนหมู่ลงท่ง ลงไปท่งหาหอยหาปูหาแย่ฮูนำไฮ่นำท่ง ไปบ่หล่าไปนำกันบ่บอกอีพ่อว่าไปลงท่ง ท่งลงท่ง ลงท่ง ลงท่ง ท่งลงท่ง ลงท่ง ลงท่ง
ไปบ่หล่าไปนำกันบ่ หาจกปลาค่อนำไฮ่นำท่ง ลงไปท่งเก็บปูเก็บหอย หอยน้อยๆกะโยนถิ่งลงท่ง หาซ่อนฮวกหาซ่อนปลาซิว หาหย่างชิว ๆ นำไฮ่นำท่ง ท่งลงท่ง ลงท่ง ลงท่ง ท่งลงท่ง ลงท่ง ลงท่ง

* พากันไปหาแนวมาเฮ็ดกินแลง ตะเว็นเบิดแสงเฮาค่อยขึ้นจากท่ง เอาปลาเอาหอยออกจากถง เทิ่งกบเทิ่งเขียดน้อยหอยขม มาโฮมกัน

* อ๋าว ฮั่นนี่ ละพากันหย่าว หย่าว หย่าว หย่าว หย่าว หย่าว หย่าวฟ้อนส่อยฮ่อนซ่อนหา ท่งไฮ่ท่งนามีมาโดนแล้ว เสียงแซว ๆ เสียงนกเสียงกา เสียงเขียดจะนาฮ้องมาวื่น ๆ เสียงปลาบืนนำบวกควายนอน หาปลาข่อนนำบ่อนน้ำขัง มาเป็นตาซังซ่างหย่างมาพ้อ ไปบ่น่อไปนำกันบ่ ไปบ่น่อไปนำอ้ายบ่ บอกอีพ่อว่าไปลงท่ง ท่งลงท่ง ลงท่ง ลงท่ง มาหย่างจกถงไปนำอ้าย มาหย่างลงท่งไปน้ำอ้าย เอ่อ…ๆ ๆ ๆ ๆ

** Solo **

* พากันไปหาแนวมาเฮ็ดกินแลง ตะเว็นเบิดแสงเฮาค่อยขึ้นจากท่ง เอาปลาเอาหอยออกจากถง เทิ่งกบเทิ่งเขียดน้อยหอยขม มาโฮมกัน

* อ๋าว ฮั่นนี่ ละพากันหย่าว หย่าว หย่าว หย่าว หย่าว หย่าว หย่าวฟ้อนส่อยฮ่อนซ่อนหา ท่งไฮ่ท่งนามีมาโดนแล้ว เสียงแซว ๆ เสียงนกเสียงกา เสียงเขียดจะนาฮ้องมาวื่น ๆ เสียงปลาบืนนำบวกควายนอน หาปลาข่อนนำบ่อนน้ำขัง มาเป็นตาซังซ่างหย่างมาพ้อ ไปบ่น่อไปนำกันบ่ ไปบ่น่อไปนำอ้ายบ่ บอกอีพ่อว่าไปลงท่ง ท่งลงท่ง ลงท่ง ลงท่ง มาหย่างจกถงไปนำอ้าย มาหย่างลงท่งไปน้ำอ้าย เอ่อ…ๆ ๆ ๆ ๆ