เนื้อเพลง ฤดูฝน

โอ้หยาดฝน สุดท้าย หัวใจต้องการ สิ่งไหน

ดอกไม้ที่บานแล้วโรย ร่วงไป
ไม่มีอะไรแน่นอน ใช่ไหม

อยากจะถาม ว่าฝนนั้นมีหัวใจบ้างไหม
หยาดฝนเมื่อตกกระทบลงที่ใด
ไม่นาน ก็เหือด แห้งไป
เธอคือฝน ที่ตกกระทบลงมา ที่ฉัน
ให้ใจฉันมัน ชุ่มเย็น อีกครั้ง
และฝนก็หล่นลง สู่พื้นดิน ใช่ไหม