เนื้อเพลง รักพ่อ รักแผ่นดิน

ได้ยินข่าว ลูกน้ำตาไหล มิ่งขวัญชาวไทย จากไปแล้วหนา
พ่อภูมิพล ของปวงประชา สิบสามตุลา พ่อมาจากไป
หัวใจสลาย ร่ำไห้ทั้งแผ่นดิน วันนี้สิ้นแล้วองค์เหนือหัว
ทรงทำทุกอย่างยอมแม้สุขส่วนตัว ทรงเหนื่อยเพื่อ ชาวประชาอยู่ร่มเย็น
ทรงปิดทองหลังพระเรื่อยมา เจ็ดสิบปีแล้วหนา ที่ทรงงาน

โอ้พ่อจ๋า หลับให้สบาย สู่สวรรคาลัย อยู่ในวิมาน
ลูกอยู่ทางนี้ ลูกจะรักกัน สามัคคีแบ่งปัน ตามคำพ่อสอน

รักของพ่อ เหนือกาลเวลา สถิตคู่ฟ้า แผ่นดินนั้นยิ่งใหญ่
ไม่ว่าจะเกิด กี่ชาติกี่หนไหน ขอเป็นข้ารับใช้ รองพระบาททุกชาติเอย
ทรงปิดทองหลังพระเรื่อยมา เจ็ดสิบปีแล้วหนา ที่ทรงงาน

โอ้พ่อจ๋า หลับให้สบาย สู่สวรรคาลัย อยู่ในวิมาน
ลูกอยู่ทางนี้ ลูกจะรักกัน สามัคคีแบ่งปัน ตามคำพ่อสอน

รักของพ่อ เหนือกาลเวลา สถิตคู่ฟ้า แผ่นดินนั้นยิ่งใหญ่
ไม่ว่าจะเกิด กี่ชาติกี่หนไหน ขอเป็นข้ารับใช้ รองพระบาททุกชาติเอย

เรา…เรารักพ่อ เรา…เรารักพ่อ เรา…เรารักพ่อ เรา…เรารักพ่อ