เนื้อเพลง ระยะห่าง(ทำให้ดาวสวย)

มองดวงดาวที่บนฟ้าไกล มองทีไรช่างดูสวยงาม
มีความจริงอยู่ในแสงดาว มีเรื่องราวที่มันสอนใจ

*ความเป็นจริงนั้น ดาวที่เห็นกัน มันเป็นเพียงก้อนหินก้อนหนึ่ง แค่นั้น ที่แสงเดินทางมาพบเจอ

**ระยะห่าง ทำให้ดาวดูสวย ถ้าใกล้กันอาจจะมองไม่เห็นความสวยของดาว
เปรียบดังเช่นความรักของเราที่เราควรเว้น ที่ว่างให้กันและกัน

วงกลมกลมฉันไม่เหมือนเธอ วงกลมเธอก็ไม่เหมือนฉัน
เป็นวงกลมที่ sub set กัน เกิดเป็นวงที่เป็นของเรา

(’*) Solo (**)

ระยะห่าง ทำให้เธอกับฉัน ยิ่งใกล้กันเพราะว่าความคิดถึงมันหลอมรวมใจ
เปรียบดังเช่นลำแสงของดาว ที่ดูสดใส ก็เพราะว่ามีระยะห่าง

เปรียบดังเช่นความรักของเราที่เราควรเว้น ที่เราควรมี ที่ว่างให้กันและกัน