เนื้อเพลง รอจนฮัก

ฮัก ฮัก ที่อ้ายรอ ขอ ขอ แค่ได้…ฮัก
แม้ความจริงมันสิห่างไกล ใจน้องอาจมีไผ คนที่น้องนั้นรอ..
นาน นานจนใจท้อ ท้อ..แต่ยังไม่ถอย แค่ความหวังในใจเล็กน้อย ที่เฮ็ดให้อ้ายยังคอย คอยวันที่น้องมีใจ

*แม้หัวใจนั้นต้องเจ็บช้ำ เจ็บปวดรวดร้าวจนเกินเยียวยา มีสิ่งใดมาช่วยรักษา มีสิ่งเดียวก็คือเวลา แต่ใจอ้าย…ก็ยังคงหวัง

**น้องบอกให้อ้ายฮัก อ้ายกะฮักอ้ายกะฮัก น้องบอกให้อ้ายรอ อ้ายกะรอ อ้ายกะรอ ให้ถ้าอีกโดนปานได๋น้องจังสิพอ หรือว่าให้อ้ายรอรอจนฮอดมื้อตายพุ้นบ่ น้องนั้นจั่งสิฮัก

***เฝ้าทุ่มเทให้เพียงแค่ใจ ไม่มีสิ่งได๋นอกจากดวงใจถึงให้เจ้าไป หัวใจยังคงเฝ้ารอ วันนั้น..มาถึง โว้ โว้ โว้ โว้… ฮักก็คือฮักอยากเอื้อนเจ้าแทนว่า…ที่รัก เหนื่อยใจนักที่ถ้าต้องคอยวันที่เจ้าบอกอ้ายว่า..ฮักอีกโดนปานได๋

ซ้ำ**

น้องบอกให้อ้ายฮัก อ้ายกะฮัก อ้ายกะฮัก น้องบอกให้อ้ายรอ อ้ายกะรอ อ้ายกะรอ ให้ถ้าอีกโดนปานได๋น้องจังสิพอ หรือว่าให้อ้ายรอ รอจนฮอดมื้อตายพุ้นบ่ น้องบอกให้อ้ายฮัก อ้ายกะฮัก อ้ายกะฮัก น้องบอกให้อ้ายรอ อ้ายกะรอ อ้ายกะรอ ให้ถ้าอีกโดนปานได๋ น้องจังสิพอ หรือว่าให้อ้ายรอ รอจนฮอดมื้อตายพุ้นบ่ น้องนั้นจั่งสิฮัก
รอจนฮอดมื้อได๋…ฮู่โว้ว..รอจนเจ้าฮัก…..