เนื้อเพลง ยิ่งใกล้ยิ่งกลัว

อึดอัดรู้ไหมที่ต้องฝืนความรู้สึก
ต้องเก็บมันไว้เพราะคำว่าเพื่อนกัน
ยิ่งเธอดีกับฉัน ยิ่งทำให้ฉันหวั่นไหว
แต่ก่อนทุกครั้งที่เธอเข้ามาใกล้กัน
อยากบอกคิดถึงแต่พูดไปไม่ได้
ห้ามใจแคไหน ยิ่งทำให้ทรมาน

ใกล้ชิด แค่เอื้อมมือคว้าจนได้ยินเสียงลมหายใจ
อยากจะพูดออกไป แต่ยิ่งใกล้ยิ่งกลัว

ถ้าฉันบอกรักแล้ว เธอจะเปลี่ยนไปไหม
แล้วเธอจะโกรธฉันไหม
ที่ฉันคิดไปไกลเกินคำว่าเพื่อนกัน
ถ้าฉันบอกรัก แล้วเธอคิดต่างจากฉัน
เธอจะหลบหน้าไม่มาเจอกัน
กลัวเป็นอย่างนั้น เก็บคำว่ารักเอาไว้ไม่ให้เสียเธอ

แค่อยากให้เธอคิดเหมือนที่ฉันรู้สึก
ให้เรื่องของเรานั้นมันเป็นไปได้
ยิ่งรักเธอแค่ไหน ยิ่งอยากจะข้ามเส้นนั้น
ใกล้ชิด แค่เอื้อมมือคว้าจนได้ยินเสียงลมหายใจ
อยากจะพูดออกไป แต่ยิ่งใกล้ยิ่งกลัว

ถ้าฉันบอกรักแล้ว เธอจะเปลี่ยนไปไหม
แล้วเธอจะโกรธฉันไหม ที่ฉันคิดไปไกลเกินคำว่าเพื่อนกัน
ถ้าฉันบอกรัก แล้วเธอคิดต่างจากฉัน
เธอจะหลบหน้าไม่มาเจอกัน กลัวเป็นอย่างนั้น
เก็บคำว่ารักเอาไว้ไม่ให้เสียเธอ

(ฮุกผู้หญิง) ถ้าฉันบอกรักแล้ว เธอจะเปลี่ยนไปไหม
แล้วเธอจะโกรธฉันไหม ที่ฉันคิดไปไกลเกินคำว่าเพื่อนกัน
ถ้าฉันบอกรัก แล้วเธอคิดต่างจากฉัน
เธอจะหลบหน้าไม่มาเจอกัน
กลัวเป็นอย่างนั้น เก็บคำว่ารักเอาไว้
ถ้าฉันบอกรักแล้ว เธอจะเปลี่ยนไปไหม
แล้วเธอจะโกรธฉันไหม ที่ฉันคิดไปไกลเกินคำว่าเพื่อนกัน

(ร้องประสาน) ถ้าฉันบอกรัก แล้วเธอคิดต่างจากฉัน
เธอจะหลบหน้าไม่มาเจอกัน กลัวเป็นอย่างนั้น
เก็บคำว่ารักเอาไว้ไม่ให้เสียเธอ
เก็บคำว่ารักเอาไว้ไม่ให้เสียเธอ