เนื้อเพลง ยากกว่ารักคือลืม

กว่าคนสองคนจะมาพบเจอ
กว่าโลกจะจับเธอให้มาคู่ฉัน
กว่าจะเรียนรู้ใจ
กว่าจะได้บอกว่ารักกัน
ใช้วันเวลาเปลืองมาเท่าไหร่

จนวันที่โลกจับเราแยกทาง
สิ่งที่เคยร่วมหวังก็พังสลาย
เพียงไม่กี่เหตุผล
ทำให้คนหยุดรักง่ายดาย
เข้าใจ..แต่ทำไม่ได้เหมือนเธอ

ยากกว่ารักคือลืม ลืมว่าเคยรู้จัก
ลืมคนที่เคยบอกรักกัน
ยากกว่ารักคือลืม
ลืมคนที่เคยผูกพัน
แค่หลับตายังฝันเห็นวันเก่าเก่า

จากวันที่เราได้มาพบเจอ
จนถึงวันที่เธอให้ลืมเรื่องเรา
สิ่งที่ดีมากมายคงไม่มีหวนมา
เหมือนเก่าคำว่าเราสุดท้ายก็เหลือแค่ฉัน

ยากกว่ารักคือลืม ลืมว่าเคยรู้จัก
ลืมคนที่เคยบอกรักกัน
ยากกว่ารักคือลืม ลืมคนที่เคยผูกพัน
แค่หลับตายังฝันเห็นวันเก่าเก่า

จากวันที่เราได้มาพบเจอ
จนถึงวันที่เธอให้ลืมเรื่องเรา
สิ่งที่ดีมากมายคงไม่มีหวนมา
เหมือนเก่าคำว่าเราสุดท้ายก็เหลือแค่ฉัน

ยากกว่ารัก..ก็คือการลืม