เนื้อเพลง ยังอยู่

อาจจะมีสักคราที่ยังคิดถึงเธอ
และอาจจะมีสักคราที่ยังหวังจะได้เจอ

เธออยู่ไหน ดูเหมือนว่าเราช่างแสนไกล
คงไม่ตามหา เพราะฉันรู้บางทีในช่วงของเวลา

เธอจะกลับมา ปรากฏกายอยู่ตรงนี้
กอดฉันเบา ๆ แล้วพูดว่าเธอคนดี จะไม่ไปไหน
ต่อให้ในทุกเช้าคือช่วงเวลา ที่เธอจะต้องไกล
นั่นก็อย่างน้อย เพียงพอให้รับความรู้สึก
ว่าเธอยังอยู่

เธออยู่ไหน ดูเหมือนว่าเราช่างแสนไกล
คงไม่ตามหา เพราะฉันรู้บางทีบางช่วงของเวลา

เธอจะกลับมา ปรากฏกายอยู่ตรงนี้
กอดฉันเบา ๆ แล้วพูดว่าเธอคนดี จะไม่ไปไหน
ต่อให้ในทุกเช้าคือช่วงเวลา ที่เธอจะต้องไกล
นั่นก็อย่างน้อย เพียงพอให้รับความรู้สึก
ว่าเธอยังอยู่