เนื้อเพลง ยอม(เถอะ)

รักไม่รักก็ต้องจบ รั้งไม่รั้งเขาก็ไป
ยื้อไม่ยื้อก็ต้องเจ็บ หวังให้มันได้อะไร
ทิ้งเขาไว้ในวันเก่า ฝังให้ลึงจนสุดใจ และก็คงต้องยอม

เช็ดน้ำตาที่ไหลริน จากหัวใจ และคงต้องยอมปล่อย ให้เขาไป
ทั้งที่ใจยังรู้สึก สักเท่าไร ก็คงต้องยอม
รักที่เคยให้เขาหมด ทั้งหัวใจ สุดท้ายเหลือเพียงแค่น้ำตากับความเสียใจ
บอกตัวเองแม้รู้สึก สักเท่าไร ก็คงต้องยอม

Yeah.. Stay up all night , Losing my mind , Lay down and cry over you
สิ่งที่หวังไว้ ไม่เหลือความหมายใด แต่คงต้องเข้าใจ

ยื้อต่อไปคงไม่มีความหมาย แม้ว่าใจจะยังรักแค่ไหน
สุดท้ายต้องยอมปล่อย ยิ่งฝืนไป ยิ่งปวดร้าว

ให้พยายามเท่าไร ก็รู้คงฝืนไม่ไหว แค่ให้เวลาช่วย (เช็ดน้ำตาที่)

เช็ดน้ำตาที่ไหลริน จากหัวใจ และคงต้องยอมปล่อย ให้เขาไป
ทั้งที่ใจยังรู้สึก สักเท่าไร ก็คงต้องยอม
รักที่เคยให้เขาหมด ทั้งหัวใจ สุดท้ายเหลือเพียงแค่น้ำตากับความเสียใจ
บอกตัวเองแม้รู้สึก สักเท่าไร ก็คงต้องยอม

รักไม่รักก็ต้องจบ รั้งไม่รั้งเขาก็ไป
ยื้อไม่ยื้อก็ต้องเจ็บ หวังให้มันได้อะไร
ทิ้งเขาไว้ในวันเก่า ฝังให้ลึกจนสุดใจ

รักไม่รักก็ต้องจบ รั้งไม่รั้งเขาก็ไป
ยื้อไม่ยื้อก็ต้องเจ็บ ไปหวังให้มันได้อะไร
ทิ้งเขาไว้ในวันเก่า ฝังให้ลึงจนสุดใจ และก็คงต้องเช็ดน้ำตาที่…