เนื้อเพลง มีแต่ใจน้องบ่ออนซอน

น้ำตาคนถูกทิ้ง บ่เจ็บจริงกะบ่อยากให้ไหล
แต่ที่เป็นไป ย้อนคนหลายใจคนนั้น
น้องมาตีแถลงเว้า ว่าฮักแล้วสิบ่คืนคำ ใจดำ แท้น้อน้อง

*ทุกอย่างมันฟ้อง ว่าน้องเลือกเขา ทางฮักของสองเฮา
สำทางไปนา น้องหล่า เจ้าหย่างกาย
แมนสิฮักท่อดินท่อฟ้า กะเบิดปัญญาสิได้คืน
อ้ายบ่มีเงินแสนเงินหมื่นเบิดบืนแค่ฮักจริงใจ
ย้อนเงินอ้ายมันบ่หนา ผลาอ้ายเลยบ่ให้
เมื่อฮักอ้ายมีแต่หัวใจ น้องบ่ออนซอน
มีแต่หัวใจน้องบ่ออนซอน

(ซ้ำ *)

บ่ได้มาอ้อนวอน ให้เขากับน้องจบกันดอกเด้อ
มวยอ้ายกับเขามันคนละเบอร์ พอฮู้อยู่ดอก
คันเขาฮักน้องจริง อ้ายสิบ่ขีนขอแต่น้องบอก
อ้ายสิยอมถอน ถอนตัวถอนใจ

(ซ้ำ *)

มีแต่หัวใจน้องบ่ออนซอน