เนื้อเพลง มีห้องว่างให้เศร้า

เจ้ๆ มีห้องว่างบ่เจ้ เดินเซมาผู้เดียวไกลเติบ
เกิบของผมจักเสียไปไส
น้ำตาไหลมานำทางหย่าว ๆ
ถืกผู้สาว เขาหย่องใจ

เฮือนกะอยู่บ่ได้ย่อนหัวใจผมมันยังกระวนกระวาย
บ่อยากพ้อหน้าไฝย้อนว่าใจผมมันยังหมอบข่อล้อ
หมู่กะส้อตั้งแต่แนวเดียว เทียวเฮ็ดให้ผมคิดฮอดเขาบ่เซา
สิกินแต่เหล้า ผมกะย่านผมตาย

กะเลยต้องมาให้เจ๊ได้ส่อย
หาห้องว่างให้ข่อยได้เศร้าแน
เฮือนกะอยู่บ่ได้ น้ำตาไหลบ่เซา
สิให้กินแต่เหล้าผมกะย่านผมตาย
น้ำอุ่นบ่มีกะได้ ไวไฟกะบ่ต้องแฮง
หลอดไฟกะบ่ต้องแจ้ง บ่ต้องการแสงเวลาผมไห้
โอ้ย มันแสบตา

เจ้ๆ สรุปมีห้องบ่เจ้ รายเดือนเด้หรือว่ารายวันกะได้
ใจของผมมันม่นอุ้ยปุ้ย บ่อยากคุยด่นเด่วผมสิไห้
มัดจำท่อได่ ให้เจ้ฟ้าวบอกมา
กะเลยต้องมาให้เจ้ให้สอย หาห้องว่างให้ข่อย
ได้เซ่าแหน่ เฮือนกะอยู่บ่ได้ น้ำตาไหลบ่เซา
สิให้กินแต่เหล้าผมกะย่านผมตาย
น้ำอุ่นบ่มีกะได้ ไวไฟกะบ่ต้องแฮง
หลอดไฟกะบ่ต้องแจ้ง บ่ต้องการแสงเวลาผมไห้

เฮือนกะอยู่บ่ได้ น้ำตาไหลบ่เซา
สิให้กินแต่เหล้าผมกะย่านผมตาย
น้ำอุ่นบ่มีกะได้ ไวไฟกะบ่ต้องแฮง
หลอดไฟกะบ่ต้องแจ้ง บ่ต้องการแสงเวลาผมไห้
โอ้ย มันแสบตา