เนื้อเพลง มาเอาน้องแหน่

ฮักกันใหม่ ๆ อ้ายคอยดูแล
อ้ายคอยเทคแคร์เอาใจใส่
เคียดยามได๋อ้ายก็มาง้อ
ยอมหามาให้ได้หมดสุอย่าง
ไม่มีข้ออ้างมาขวาง
พักหลัง ๆ เริ่มห่างจางหาย
เริ่มหาว่าน้องนิสัยบ่ดี
สิให้มาอ้อนมาอ่อย
คอยดูแลคือเก่าคงบ่ได้

ฮักกันอยู่ก็เข้าใจ
อย่าเปลี่ยนไปหลายเข้าใจบ่

อยากให้อ้ายให้ความสนใจ
อยากให้อ้ายฮักหลายคือเก่า
น้องบ่ได้งี่เง่าพอหน่อย โอ๊ย

อยากให้อ้ายมาอ่อย
อยากให้อ้ายมาอ่อย
อยากให้อ้ายมาอ่อย
อ่อย อ่อย อ่อย อ่อย
มาอ่อยคือเก่า

อยากให้อ้ายมาเอา
อยากให้อ้ายมาเอา
อยากให้อ้ายมาเอา
เอา เอา เอา เอา
สุเซ้าสุแล

พอสิได้มีแฮง พอสิได้มีแฮง
อกแฮงใจให้ฮักกันต่อ
พอสิได้มีแฮง พอสิได้มีแฮง
โอ๊ะ โอ ตอนอ้ายเอาใจ

เคียดกันยามได๋ ก็โพสต์เฟซไว้
เรียกร้องความสนใจ
อยากให้อ้ายเข้ามาเทคแคร์
บ่มากดไลก์ บ่มาเมนต์ให้
จักว่าอ้ายหายไปไส
คือจั่งมิดซีลีคักแหน่
คำว่าขอโทษให้น้องหายโกรธ
ซอมเบิ่งไปโพสต์ก็บ่เห็น
ว่าสิมีอ้ายมาเทคแคร์

ขี้ร้ายคักแท้หนอใจ
น้องถ่าให้อภัยอยู่

อยากให้อ้ายให้ความสนใจ
อยากให้อ้ายฮักหลายคือเก่า
น้องบ่ได้งี่เง่าพอหน่อย โอ๊ย

อยากให้อ้ายมาอ่อย
อยากให้อ้ายมาอ่อย
อยากให้อ้ายมาอ่อย
อ่อย อ่อย อ่อย อ่อย
มาอ่อยคือเก่า

อยากให้อ้ายมาเอา
อยากให้อ้ายมาเอา
อยากให้อ้ายมาเอา
เอา เอา เอา เอา
สุเซ้าสุแล

พอสิได้มีแฮง พอสิได้มีแฮง
อกแฮงใจให้ฮักกันต่อ
พอสิได้มีแฮง พอสิได้มีแฮง
โอ๊ะ โอ ตอนอ้ายเอาใจ

อยากให้อ้ายให้ความสนใจ
อยากให้อ้ายฮักหลายคือเก่า
น้องบ่ได้งี่เง่าพอหน่อย โอ๊ย

อยากให้อ้ายมาอ่อย
อยากให้อ้ายมาอ่อย
อยากให้อ้ายมาอ่อย
อ่อย อ่อย อ่อย อ่อย
มาอ่อยคือเก่า

อยากให้อ้ายมาเอา
อยากให้อ้ายมาเอา
อยากให้อ้ายมาเอา
เอา เอา เอา เอา
สุเซ้าสุแล

พอสิได้มีแฮง พอสิได้มีแฮง
อกแฮงใจให้ฮักกันต่อ
พอสิได้มีแฮง พอสิได้มีแฮง
โอ๊ะ โอ ตอนอ้ายเอาใจ

อยากให้อ้ายมาอ่อย
อยากให้อ้ายมาอ่อย
อ่อย อ่อย อ่อย อ่อย
มาอ่อยคือเก่า

อยากให้อ้ายมาเอา
อยากให้อ้ายมาเอา
อยากให้อ้ายมาเอา
เอา เอา เอา เอา
มาเอาน้องแหน่