เนื้อเพลง มาเป็นแฟนกันเนาะหล่า

อ้ายอยากให้เจ้าฮู้ ว่าอ้าย ยังบ่มีคู่
อยากให้เจ้า มาอยู่ เคียงข้าง
มาเป็นลูกใภ้อิแม่ ให้อ้าย เด้อนางเด้อ
ขอนำเสนอ เอาบักอ้ายไปฮ่วมสร้าง

*อ้ายสิคอยเทคแคร์ สิเบิ่งแยง
เอาใจเจ้าทุกเซ้าแลง

**มาเป็นแฟนกันเนาะหล่า ลา ลา ลัน ลา ลัน ลา ลัน ลา ลา
อย่าว่าจั่งซั่นจั่งซี้เถาะ ออนซอนเจ้าแฮง เด้อ ลา ลา ลัน ลา ลา ลา ลัน ลา ลา ลา ลา ลัน ลา
ฮักแพงแฮงหล่าอิหลีเดะ เอะ เอ เอะ เอ เอะ เอ เอะ
หัวใจของอ้ายมันเซ เซ เซไปหาเจ้าเด้อ ลา ลา ลัน ลา ลา ลา ลัน ลา ลา ลา ลา ลา ลัน ลา

***เห็นแล้วอ้ายออนซอนเด้ เป็นตาแพงคักแน
มาเป็นแม่ ของลูก ให้อ้ายได้บ่
มูลมังอ้ายกะมี งัวควายอ้ายกะหลาย
ค่าดองบอกอ้ายสิให้อิแม่ไปขอ

ซ้ำ//*//**//Solo//*//**//***//*//**

ลา ลา ลัน ลา ลัน ลา ลัน ลา ลา
อย่าว่าจั่งซั่นจั่งซี้เถาะ ออนซอนเจ้าแฮง เด้อ ลา ลา ลัน ลา ลา ลา ลัน ลา ลา ลา ลา ลัน ลา
ฮักแพงแฮงหล่าอิหลีเดะ เอะ เอ เอะ เอ เอะ เอ เอะ
หัวใจของอ้ายมันเซ เซ เซไปหัวเจ้าเด้อ ลา ลา ลัน ลา ลา ลา ลัน ลา ลา ลา ลา ลา ลัน ลา