เนื้อเพลง มั่นใจเขาค่อยไป

เอาแบบนี้ได้ม่าย ก่อนจะเลิกลากันไป
ฉันจะไม่ดึงไม่รั้งใจไว้ ขอแค่ให้มั่นใจเขาก่อน
ฉันกลัวเธอนอนเสียใจ ถ้าไปเจอคนใหม่กะล่อน
ให้ฉันมั่นใจเขาเสียก่อน รับปากแน่นอนพร้อมจะปล่อยใจ
เอาพันนี้ละหนอ ให้ดูใจคนใหม่เขาก่อน
ถึงเจ็บเกือบตายใจก็ยอม ขอแค่เธอเจอเขาคนดี
พร้อมจะรอเธออยู่ตรงนี้ ถ้าเขาดีฉันจะยอมตัดใจ
ตอนนี้ฉันยังไม่เชื่อใคร ขอกำหัวใจเอาไว้ก่อน

มั่นใจเขาแล้วค่อยบอกลา
ไม่อยากเห็นน้ำตาเมื่อเขาจากไป
ถ้าเธอเสียใจฉันก็เสียใจไม่น้อยกว่ากัน
มั่นใจเขาแล้วเธอค่อยไป เรื่องหัวใจห้ามกันไม่ได้เข้าใจตรงกัน
แค่อยากให้มั่นใจว่าเธอกับเขาคนนั้น จะรักกันจริง ฉันยิ่งจะดีใจ
ยอมให้ไปกับเขา

เอาพันนี้ละหนอ ให้ดูใจคนใหม่เขาก่อน
ถึงเจ็บเก็บตายใจก็ยอม ขอแค่เธอเจอเขาคนดี
พร้อมจะรอเธออยู่ตรงนี้ ถ้าเขาดีจะยอมตัดใจ
แต่ตอนนี้ฉันยังไม่เชื่อใคร ขอกำหัวใจเอาไว้ก่อน

มั่นใจเขาแล้วค่อยบอกลา
ไม่อยากเห็นน้ำตาเมื่อเขาจากไป
ถ้าเธอเสียใจฉันก็เสียใจไม่น้อยกว่ากัน
มั่นใจเขาแล้วเธอค่อยไป เรื่องหัวใจห้ามกันไม่ได้ เข้าใจตรงกัน
แค่อยากให้มั่นใจว่าเธอกับเขาคนนั้น จะรักกันจริง ฉันยิ่งจะดีใจ
ยอมให้ไปกับเขา

มั่นใจเขาแล้วเธอค่อยไป เรื่องหัวใจห้ามกันไม่ได้ เข้าใจตรงกัน
แค่อยากให้มั่นใจว่าเธอกับเขาคนนั้น จะรักกันจริง ฉันยิ่งจะดีใจ
ยอมให้ไปกับเขา