เนื้อเพลง มันจบแล้ว

นั่งเบิ่งเงาเจ้าของ นั่งมองอนาคตเฮา
มันเจ็บปวดร้าวเกินใจจะอดทน
เมื่อคนที่เคยร่วมฝัน
มาทิ้งกันไปมีใครอีกคน
ต้องเจ็บต้องทนอยู่เพียงลำพัง

ตั้งความหวังไว้สูง ว่าสิจูงมือกันเข้าวิวาห์
แต่วาสนาผู้ข้ามันต้อยต่ำ
หยดน้ำตาที่มันรินไหล
ออกจากใจผู้ชายที่ชอกช้ำ
คงเป็นกรรมเก่าที่เราสร้างมา

วาสนาให้เฮาเกิดมาบ่ได้ฮ่วมกัน
ให้อ้ายบ่มีมื้อนั้น ให้เฮาบ่ได้เคียงคู่
ฮักส่ำใด๋สุดท้ายกะเป็นได้แค่หมู่
บุญวาสนาบ่สู้ หัวใจกะเลยต้องเจ็บ

บ่อยากให้เจ้าจากไป เพราะหัวใจมันยังฮักเจ้า
บ่อยากให้เขาได้เจ้าไปครอบครอง
แต่ก็คงสู้เขาบ่ได้ มีแค่ใจก็ได้แค่มอง
ต้องยอมให้เขาทั้งสองได้ครองฮักกัน

โฮ้โวโฮ้โฮ้โว โฮ้โวโฮ้โว ฮือฮื้อฮือฮือฮื้อฮือฮือฮือฮือฮือฮื้อฮืออออ

วาสนาให้เฮาเกิดมาบ่ได้ฮ่วมกัน
ให้อ้ายบ่มีมื้อนั้น ให้เฮาบ่ได้เคียงคู่
ฮักส่ำใด๋สุดท้ายกะเป็นได้แค่หมู่
บุญวาสนาบ่สู้ หัวใจกะเลยต้องเจ็บ
บุญวาสนาบ่สู้ ฮักเฮากะเลย ต้องจบ