เนื้อเพลง มองเห็นแตไม่ได้ยิน

เจอกันทุกวันใกล้กันขนาดนี้
แต่มันเหมือนว่ามีอะไรกั้นเราไว้
ทำได้แค่มองเธอจากตรงนี้
แต่ว่าทุก ๆ ทีเธอไม่เคยสนใจ

คำว่ารักที่พูดออกไป
จะบอกยังไง มันก็ไปไม่ถึงใจเธอ

เหมือนมีกระจกกั้นระหว่างเรา
เหมือนมีกระจกกั้นเราเอาไว้
ให้พูดยังไงเธอก็คงไม่ได้ยิน
ต่อให้ตะโกนว่ารักสักแค่ไหน
มันก็คงสะท้อนมาอยู่ดี
ความรักที่มีต้องเก็บมันเอาไว้
ว่าในใจมันรักเธอแค่ไหน

ก็ได้แต่หวังว่าเธอจะรับรู้
ว่ารักที่ฉันให้เธอมากเท่าไร
แต่ความเป็นจริงที่มีวันนี้
ที่เธอมองเห็นก็เหมือนเธอไม่ได้ยิน

คำว่ารักที่พูดออกไป
จะบอกยังไงมันก็ไปไม่ถึงใจเธอ

เหมือนมีกระจกกั้นระหว่างเรา
เหมือนมีกระจกกั้นเราเอาไว้
ให้พูดยังไงเธอก็คงไม่ได้ยิน
ต่อให้ตะโกนว่ารักสักแค่ไหน
มันก็คงสะท้อนมาอยู่ดี
ความรักที่มีต้องเก็บมันเอาไว้
ว่าในใจมันรักเธอแค่ไหน

คำว่ารักที่พูดออกไป
จะบอกยังไงมันก็ไปไม่ถึงใจเธอ

เหมือนมีกระจกกั้นระหว่างเรา
เหมือนมีกระจกกั้นเราเอาไว้
ให้พูดยังไงเธอก็คงไม่ได้ยิน
ต่อให้ตะโกนว่ารักสักแค่ไหน
มันก็คงสะท้อนมาอยู่ดี
ความรักที่มีต้องเก็บมันเอาไว้
ว่าในใจมันรักเธอแค่ไหน