เนื้อเพลง มวยบ่น็อค

แป่นแว่น โอ้ยแป่นแว่น แฟนผู้ใด๋ล่ะน้ออ้าย
คือบ่ใจแท้น้อพี่เห็นทุกทียืนจ้อง โอ้ยยืนจ้อง
มาจดจดละจ้องจ้อง มองแล้วกะห่างหาย
ห่างหาย..จั่งใด๋น้อพี่ชายเอ๋ย..(จั่งใด๋น้อ จั่งใด๋น้อ พี่ชายเอ้ย)
เอ้ย ย่า เอ้ย ย่า เอ้ย ย่า เอ้ย ย่า..เอ้ย ย่า เอ้ย ย่า เอ้ย ย่า

อ้ายเอ๋ย..โอ้ยอ้ายเอ๋ยหรือหลอยแฟนดอกมาฟ้อน
มาสะออนผู้สาวใหม่ แต่ในใจฮั่งคิดย่าน
โอ้ย คิดย่าน อยากแต่ใจนั้นคิดย่าน คนทางบ้านเพิ่นจ่มหา
เป็นคือว่าอีหลีบ้อพี่ชายเอ๋ย..(อีหลีบ่ อีหลีบ่ พี่ชายเอ๋ย)
เอ้ย ย่า เอ้ย ย่า เอ้ย ย่า เอ้ย ย่า..เอ้ย ย่า เอ้ย ย่า เอ้ย ย่า

กล้ากล้า แน..กล้ากล้า แนมัวแต่แลบ่เห็นด้วย
ภาษามวยเขาเอิ้นว่า มัวแต่เต้นติ๊ดชึ้ง
ติ๊ดชึ้ง บ่มีหมัดน้อตึ้งตึ้ง เขาเซแล้วกะบ่ตาม
บ่ตามคือสมญานามเขาบอกว่า

มวยบ่น็อค เขาเอิ้นว่ามวยบ่น็อค
แย๊บแย๊บ หยอกหยอกแต่บ่น็อคจั๊กที
คนมีเจ้าของมาหาจ้องกันฟรี เทื่อนั่น เทื่อนี่
โอ้ยโอ้ยโอ้ยใจแมงหมี่ คงบ่ได้ขี่ช้างมา
โอ้ย..คงบ่ได้เป็นแฟนดอก โอ้ย..คงบ่ได้เป็นแฟนกัน
เอ้ย ย่า เอ้ย ย่า เอ้ย ย่า เอ้ย ย่า..เอ้ย ย่า เอ้ย ย่า เอ้ย ย่า

ใจบ่..ใจบ่ หากใจพอไวไวพี่ จังหวะมีให้ฟ้าวน็อค
อย่ามาหลอกล่ะติ๊ดชึ้ง ติ๊ดชึ้ง ส่งสายตามาตึ้งตึ้ง
ให้หลงซึ้งล่ะบ่ตาม บ่ตาม คือสมคำคนเว้าซา

มวยบ่น็อค เขาเอิ้นว่ามวยบ่น็อค
แย๊บแย๊บ หยอกหยอกแต่บ่น็อคจั๊กที
คนมีเจ้าของมาหาจ้องกันฟรี เทื่อนั่น เทื่อนี่
โอ้ยโอ้ยโอ้ยใจแมงหมี่ คงบ่ได้ขี่ช้างมา
โอ้ย..คงบ่ได้เป็นแฟนดอก โอ้ย..คงบ่ได้เป็นแฟนกัน
เอ้ย ย่า เอ้ย ย่า เอ้ย ย่า เอ้ย ย่า..เอ้ย ย่า เอ้ย ย่า เอ้ย ย่า