เนื้อเพลง มนต์รักแม่น้ำมูล

โอ โอ้โอ โอโอ้ละเน้อ
โอ้โอ โอโอ้ละเน้อ แม่มูลเอย

จากเทือกเขาไกลไหลมาบ่มีเสื่อมสูญ
โอ้โอ ลำน้ำแม่มูลไหลเลี้ยงสองฝั่งดั่งสายเลือดแม่
ไหลเรื่อยไหลลงไหลสู่แม่โขงประสานกระแส
เหมือนดั่งดวงใจฮักแท้ ของสาวและหนุ่มรุ่มร้อนผูกพัน

โอ้แม่มูลเอ๋ย บ่เคยเสื่อมสิ้นมนต์ขลัง
สร้างธารความฮักความหวัง ณ ริมสองฝั่งแม่มาเนิ่นนาน
ไหลเลี้ยงนาไร่ หมู่แมกไม้กว้างยาวตระการ
หวานแคนหมอลำพลิ้วผ่าน เหมือนมนต์อีสานกล่อมใจ

สาวและหนุ่มลุ่มน้ำมูล
มาเพิ่มพูนฮักร่วมกันไว้
ฮักกันเด้อฮักกันให้หลายหลาย
อย่าฮู้หน่าย อย่าซังกัน

มนต์ฮักแม่มูล เสียงแคนดอกคูนฝั่งน้ำ
สาวน้อยผู้งามผู้งาม เชิญมาฮักหนุ่มลุ่มน้ำเดียวกัน
ฮักกันไว้เถิดเกิดลูกหลานแม่มูลสุขสันต์
คล้องใจสัมพันธ์ไว้มั่น ฮักกันที่ริมแม่มูล