เนื้อเพลง ฟ้าร้อง

นั่งมองหน้าต่าง มองเหม่อขึ้นไปบนฟ้า เห็นฟ้าสีเทา
มองไปก็ได้แต่คิด คิดเรื่องเก่า ๆ
ทั้งที่มันจบไปแล้ว โอ้ว…เรื่องของเรา
จบลงในวันที่มีฝน

ทุกครั้งที่ฟ้ามันร้อง

มันทำให้ฉันคิดถึง คิดถึงวันที่เรา
ยืนอยู่ด้วยกันหลบฝน ฟ้าร้องเท่าไรก็ไม่เศร้า
แต่วันนี้ต้องเหงาเพราะว่าไม่มีเรา
ต้องอยู่คนเดียวตากฝน ฟ้าร้องทีไรใจมันเศร้า

นั่งมองรูปถ่ายเป็นรูปที่เธอและฉัน หันมองหน้ากัน
ยังจำได้ว่าวันนั้น ก็คือวันจันทร์ ทั้งที่มันผ่านไปแล้ว
โอ้ว…ไม่มีวัน ที่เธอจะกลับมาแล้ว

ทุกครั้งที่ฟ้ามันร้อง

มันทำให้ฉันคิดถึง คิดถึงวันที่เรา
ยืนอยู่ด้วยกันหลบฝน ฟ้าร้องเท่าไรก็ไม่เศร้า
แต่วันนี้ฉันเหงาเหลือเกินไม่มีเรา
ต้องอยู่คนเดียวตากฝน ฟ้าร้องทีไรใจมันเศร้า (ก็ฝนปรอย)

มองไปไม่มีเธอแล้ว…ทุกครั้งที่ฟ้ามันร้อง

มันทำให้ฉันคิดถึง คิดถึงวันที่เรา
ยืนอยู่ด้วยกันหลบฝน ฟ้าร้องเท่าไรก็ไม่เศร้า
แต่วันนี้ฉันเหงาเหลือเกินไม่มีเรา
ต้องอยู่คนเดียวตากฝน ฟ้าร้องทีไรใจมันเศร้า

คิดถึงวันที่เรา ยืนอยู่ด้วยกันหลบฝน ฟ้าร้องเท่าไรก็ไม่เศร้า
แต่วันนี้ต้องเหงาเพราะว่า (ฉันเหงาเหลือเกิน) ไม่มีเรา

ต้องอยู่คนเดียวตากฝน ฟ้าร้องทีไรใจมันเศร้า

คิดถึงวันที่เรา ยืนอยู่ด้วยกันหลบฝน ฟ้าร้องเท่าไรก็ไม่เศร้า
แต่วันนี้ ต้องเหงาเพราะว่า (ฉันเหงาเหลือเกิน) ไม่มีเรา
ต้องอยู่คนเดียวตากฝน ฟ้าร้องทีไรใจมันเศร้า