เนื้อเพลง ฟ้ากว้าง

ขุนเขาทอดยาวสุดตา
แผ่นฟ้ากว้างไกลสุดไกล
ดวงดาวส่องแสงสดใส
โอบกอดเธอไว้ ดวงดาว

ความรักสร้างโลกสดใส
แฝงไว้ด้วยความปวดร้าว
กี่คืนวันอันเหน็บหนาว
ดาวพราวแสงพร่างมา ฟ้ากว้าง

** ความรักนั้นแสนยิ่งใหญ่
ประคองหัวใจแห่งรักด้วยความดีงาม

*** รักต้องฝ่าฝันผ่านพ้นขวากหนาม
คือยามที่ดาวคู่ฟ้า

(คือยามที่ฟ้าจูบดาว)

(ซ้ำ ** / ***)