เนื้อเพลง ฟังทางนี้ก่อน

ประชาชนคนไทย ฟังทางนี้ก่อน
อย่าเร่งร้อน ตีความเชื่อในสิ่งที่เห็น
โลกโซเชียลมันเปลี่ยนไว ต้องไปให้ถึงแก่น
ดูให้แน่น ดูแม่นแม่นในหลักฐานเสียก่อน ..
คนดี คนเลว ดูที่หน้าตา…ไม่ออก
การกระทำที่ผ่านมา นั่นแหละ …บอก …. นะ
โลกโซเชียลมันเปลี่ยนไว ต้องดูให้รอบคอบก่อน
อย่าเร่งร้อนตีความ เดี๋ยวพูดไม่ออก…นะ

***โซโล!

ประชาชนคนไทย ฟังทางนี้ก่อน
อย่าเร่งร้อน ตีความเชื่อในสิ่งที่เห็น
โลกโซเชียลมันเปลี่ยนไว ต้องไปให้ถึงแก่น
ดูให้แม่น ดูแน่นแน่นในหลักฐานเสียก่อน ..นะ
คนดี คนเลว ดูที่หน้าตา…ไม่ออก (ออกไหม)
การกระทำที่ผ่านมา นั่นแหละ …บอก (บอกไหม …บอก บอก)
โลกโซเชียลมันเปลี่ยนไว ต้องดูให้รอบคอบก่อน
อย่าเร่งร้อนตีความ เดี๋ยวพูดไม่ออก…นะ
อย่าเร่งร้อน ตีความ เดี๋ยวพูดไม่ออก…นะ
อย่าเร่งร้อน ตีความ เดี๋ยวไปไม่เป็นหรอก