เนื้อเพลง พ่อเป็นชาวนา

ตื่นแต่เช้าล้างหน้าแปรงฟัน
ต้องขยันออกไป ไปเหล่าเรียน
ต้องฝึกอ่านฝึกเขียนเรียนรู้โลกไห้กว้างไกล

ก็พ่อฉันเป็นชาวนา การศึกษาแกก็ไม่เท่าไหร่
ฉันเรียนจบมา เผื่อได้งานทำที่โตกว่า
โดดเดี่ยวเดียวดายในเมืองใหญ่
ไคว่คว้าหางานจนวุ่นวาย
สังคมแข่งขันจนฉันแทบบ้าตาย

แต่สุดท้าย ความจริงของชีวิต
ต่อสู้ดิ้นรนกันไป ก็เท่านั้น

พ่อฉันเป็นชาวนา แกทำนาเป็นอาชีพ
แกปลูกข้าวเลี้ยงครอบครัวทำให้ฉันเติบโต
พ่อฉันเป็นชาวนา แกทำนามาหลายปี
ไม่มีหนี้สิน ไม่อดตาย ไม่ต้องอายใคร

[พูด]
อาชีพชาวนา ไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุด
แต่ทุกอาชีพต้องกินข้าวที่ชาวนาปลูก

หนุ่มน้อยบ้านนาในเมืองใหญ่
ไขว่คว้าหางาน จนวุ่นวาย
สังคมแข่งขัน แต่ฉันไม่อยากจะแข่งใคร

ก็สุดท้าย ความจริงของชีวิต
ต่อสู้ดิ้นรนกันไป ก็เท่านั้น

พ่อฉันเป็นชาวนา แกทำนาเป็นอาชีพ
แกปลูกข้าวเลี้ยงครอบครัวทำให้ฉันเติบโต
พ่อฉันเป็นชาวนา แกทำนามาหลายปี
ไม่มีหนี้สิน ไม่อดตาย ไม่ต้องอายใคร

ฉันก็เลยทำนา ถึงการศึกษาจะมีน้อย
แต่น้ำยังมีปลา นายังมีข้าว ใจฉันยังมีเธอ