เนื้อเพลง พ่อยัง

ตุลาคมวันที่ สิบสาม พ.ศ. สองห้าห้าเก้า
คนไทยได้ฟังข่าวเศร้า ว่าพ่อของเราจากไป
พ่อเดินทางสู่สวรรค์ ลูกทุกคนน้ำตาท่วมใจ
ซบดินสะอื้นอาลัย พ่อของคนไทยทุกคน

*เคยได้อยู่อาศัยใต้ร่มพระบารมี
บนแผ่นดินพ่อนี้ประเทศไทย

**พ่อยังอยู่เป็นแผ่นฟ้า ปกปักรักษาลูกหลาน
พ่อยังอยู่เป็นแสงตะวัน สาดส่องทั่วผืนดินไทย
พ่อยังอยู่เป็นแสงดาว ส่องนำทางให้ลูกก้าวไกล
พ่อยังเป็นแสงเดือนสว่างใส ห่มดวงใจให้ลูกเป็นสุข

ลูกพนมมือกราบลงบนแผ่นดินทองของพ่อ
ขอสร้างความดีสานต่อคำสอนที่พ่อให้ไว้
รู้ว่าพ่ออยู่บนสวรรค์ พ่อยังเป็นห่วงเป็นใย
พ่อยังอยู่ไม่เคยจากไป พ่ออยู่ในดวงใจทุกดวง

ซ้ำ (*,**,**)