เนื้อเพลง พายุฤดูร้อน

เพราะว่าเธอคือพายุฤดูร้อน
เข้ามาบั่นทอนความเหือดแห้งในใจฉัน
เธอพัดเข้ามากระทันหัน
เข้ามาแบ่งปันเรื่องราวในใจ

เหงื่อไคลก็ไหลย้อย ฉันนั่งคอยลมหนาวที่จากไป
นานแล้ว แต่เหมือนไม่ไกล ลมหนาวพัดไปไกลตามวันเวลา
ยืนมองท้องฟ้าไม่เหมือนเคย ฤดูร้อนครั้งใหม่ย่อมไม่มีอะไรเหมือนเดิม

ติง ติง ติง หยดน้ำไม่นิ่ง ก็ตกใส่ตัว
เย็น เย็น เย็น ใครรับเป็นต้องชื่นใจ

เพราะว่าเธอคือพายุฤดูร้อน
เข้ามาบั่นทอนความเหือดแห้งในใจฉัน
เธอพัดเข้ามากะทันหัน
เข้ามาแบ่งปันเรื่องราวในใจ

ยังคอยดู นี่อาจคือฤดูกาล พอฝนผ่าน เธอจะจากไปไหม
แต่ตอนนี้ฟ้าฝนดูช่างเป็นใจ แค่อยากจะร้องเพลงนี้ไว้ก่อน

เพราะว่าเธอคือพายุฤดูร้อน
เข้ามาบั่นทอนความเหือดแห้งในใจฉัน
เธอพัดเข้ามากะทันหัน
เข้ามาแบ่งปันเรื่องราวในใจ

อย่าเธอ อย่าเพิ่งไปนะ
อย่าเธอ อย่าเพิ่งไป
อย่าเธอ อย่าเพิ่งไปนะ
ขอฉันชุ่มฉ่ำใจสักวันสองวัน

เพราะว่าเธอคือพายุฤดูร้อน
เข้ามาบั่นทอนความเหือดแห้งในใจฉัน
เธอพัดเข้ามากะทันหัน
เข้ามาแบ่งปันเรื่องราวในใจ

เข้ามาแบ่งปัน..เรื่องราวในใจ