เนื้อเพลง พรุ่งนี้เธอคงรัก

มันเป็นอีกวัน ที่เธอยังไม่รักฉัน
มันเป็นอีกคืน ที่ทนกับความเงียบเหงา
เป็นแค่อีกคน ที่ต้องข่มตาถึงเช้า
วันแล้ววันเล่า วนเวียนซ้ำซ้ำ เรื่อยไป

แต่กี่พรุ่งนี้ กี่วัน กี่เดือน กี่ปี
อาจมีสักวินาที ที่เธอจะเปลี่ยนใจ

พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ พรุ่งนี้
พรุ่งนี้ เธอคงรัก เธอคงรัก
พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ พรุ่งนี้
พรุ่งนี้ เธอคงซึ้ง พรุ่งนี้ใช่ไหม

ฉันก็ยังหวัง แม้จะไม่มีให้หวัง
ยังไงก็ช่าง ก้มหน้าก้มตารักไป
เอื้อมก็ไม่ถึง ให้ตัดใจก็ไม่ได้
ปล่อยให้เป็นไป หมดแรงเมื่อไรเมื่อนั้น

แต่กี่พรุ่งนี้ กี่วัน กี่เดือน กี่ปี
อาจมีสักวินาที ที่เธอจะเปลี่ยนใจ

พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ พรุ่งนี้
พรุ่งนี้ เธอคงรัก เธอคงรัก
พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ พรุ่งนี้
พรุ่งนี้ เธอคงซึ้ง พรุ่งนี้ใช่ไหม

แต่กี่พรุ่งนี้ กี่วัน กี่เดือน กี่ปี
อาจมีสักวินาที ที่เธอจะเปลี่ยนใจ

พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ พรุ่งนี้
พรุ่งนี้ เธอคงรัก เธอคงรัก
พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ พรุ่งนี้
พรุ่งนี้ เธอคงซึ้ง พรุ่งนี้ใช่ไหม