เนื้อเพลง ฝังไว้กลางใจ

ยอมปล่อยมือที่เคยเหนี่ยวรั้ง แม้ใจน้องต้องพังสลาย
ย่อนว่ายื้อไว้นานถ่อใด ฉากสุดท้ายก็คือจากลา
ฮักเฮามีเวลาชั่วคืน ห้ามขัดขืนทุกคำสั่งฟ้า
โชคชะตา บ่ได้ขีดให้เฮาคู่กัน

อ้ายเปรียบดวงตะเวนสดใส น้องเป็นได้แค่คืนมืดมน
เฮาต่างกันเหมือนผีกับคน ต่างกันเหมือนนรกสวรรค์
แม้ใกล้กันแค่มือเอื้อมไป ก็ห่างไกลเหมือนกำแพงกั้น
ไม่มีวัน อยู่ข้างเคียงลมหายใจ

ให้น้องกอดแน ขอกอดแทนทุกคำบอกลา ให้น้ำตา ฟ้องว่าฮักอ้ายถ่อใด ฮืม
ทุกความหลัง น้องสิฝังกลบไว้กลางใจ บ่ให้ไผ มาพรากจากใจดวงนี้

ไปผ่อคนที่ควรคู่พอ ไปโลดเนาะบ่ต้องห่วงใย
น้องอวยพรให้อ้ายจากใจ ให้ได้ฮักกับคนที่ดี
ถือว่ายังเป็นบุญของใจ ถึงสิมาได้ไกลส่ำนี้
ให้อ้ายโชคดี จากนี้ไปจนวันตาย

ให้น้องกอดแน ขอกอดแทนทุกคำบอกลา ให้น้ำตา ฟ้องว่าฮักอ้ายถ่อใด ฮืม
ทุกความหลัง น้องสิฝังกลบไว้กลางใจ บ่ให้ไผ มาพรากจากใจดวงนี้

ไปผ่อคนที่ควรคู่พอ ไปโลดเนาะบ่ต้องห่วงใย
น้องอวยพรให้อ้ายจากใจ ให้ได้ฮักกับคนที่ดี
ถือว่ายังเป็นบุญของใจ ถึงสิมาได้ไกลส่ำนี้
ให้อ้ายโชคดี จากนี้ไปจนวันตาย
แม้ว่าน้อง…หมดลมหายใจ