เนื้อเพลง ผู้สาวโสด

*** เป็นแค่ผู้สาวไทบ้าน มีบุญมีงานบ้านใด๋
เฮากะไป เพิ่มสีสันในงาน
แก๊งผู้สาวขาม่วน ซวนกันจองหน้าฮ้าน
เต้นฮอดใสฮอดกัน มักม่วนหลาย ผู้ใด๋สิว่าจั่งใด๋ เฮากะบ่เคยแคร์
แล้วแต่ เอาที่สบายใจ
บ่ผิดบ่พาลคนอื่น ม่วนซื่นไปตามสไตล์
เหล้ายากะบ่เคยใกล้ แต่ใจนี้ มันมีไฟ

*,**,***

โสดอยู่เด้ออ้าย ยังบ่มีใผ๋มาจีบ
ย่อนสไตล์ชีวิต บ่ดีคือไผ๋
เสื้อยืด ซ่งยีนขาดเข่า บ่สูงบ่ขาวบ่ใหญ่
เกิบคีบช่างดาว คู่ใจ กับมอเตอร์ไซค์ฮ้าง ๆ

Solo………………………………………………

(ซ้ำ*,**,***)

(แต่คั่นได้ฮักใผ๋ ทั้งหัวใจให้อ้ายคนเดียว)