เนื้อเพลง ผูกกรรม (นาคา)

เป็นจั่งบุญ จั่งกรรมนำแต่ง
ให้เป็นคู่แข่งกับวาสนา
แม้แต่หยดน้ำตา
กะบ่มีโอกาสให้เห็น
คำสัญญาให้ไว้คองถ่า
ดวงใจด้วยความทุกข์เข็ญ
ตัวจริงที่ไร้คนเห็น
อยากพ้อเนื้อเย็นมาหลายแรมปี

* เบิ่งลำโขงไหลใจสลาย
มื้อสุดท้ายอ้ายฮู้โตดี (รู้ตัวดี)
ว่าบ่มี ทางได้หย่างจูงมือกับคนดี
พ้อภพนี้ เฮาสองต่างกัน

** บ่ฮู้ว่าชาติที่แล้ว หย้อนเฮ็ดบุญหยัง
ความผิดหวัง มันจั่งเลือกอ้าย
เจ็บปวดร้าว ทุกข์ยากฮ้าย
ให้อ้ายตายแบบบ่มีเจ้า
บ่ฮู้ว่าชาตินี้อ้ายเป็นอิหยัง
เรื่องราวความหลังคือเลือกทำร้าย
หัวใจนี้ให้แพ้พ่าย
ต้องเกิดต้องตายอีกกี่พันปี
อ้ายนี้สิสมหวัง

Solo ซ้ำ (*,**)

* เบิ่งลำโขงไหล ใจสลาย มื้อสุดท้ายอ้ายฮู้โตดี
ว่าบ่มีทางได้หย่างจูงมือกับคนดี พ้อภพนี้ เฮาสองต่างกัน

** บ่ฮู้ว่าชาติที่แล้วหย้อนเฮ็ดบุญหยัง
ความผิดหวัง มันจั่งเลือกอ้าย
เจ็บปวดร้าว ทุกข์ยากฮ้าย ให้อ้ายตายแบบบ่มีเจ้า
บ่ฮู้ว่าชาตินี้ อ้ายเป็นอิหยัง
เรื่องราวความหลังคือ เลือกทำร้าย หัวใจนี้ให้แพ้พ่าย
ต้องเกิดต้องตายอีกกี่พันปี อ้ายนี้สิสมหวัง

คั่นหย้อนเวลาคืนได้อีหลี อย่าพ้อกันเลย