เนื้อเพลง ผีง่าขาม

เดือนหกละฝนตกฟ้าฮ้อง (ซ้ำ ) พายเอาข่องไฟแบ็ตสุบหัว
ชั่งน่ากลัวไปใต้กบกลางท่ง..ฝนรินลมมาฟ้าฮ้องแสงไฟส่งแบ็ตรี่อ่อนล่ง…
มาไต้กบสองคนกลางท่งย่างจนงง จนหลงทางเมือ..
(พูด) ..อุ๋ยมาวังเวงแท้เสี่ยว ..แม่นแล้วหมอ

นกเค้าฮ้องละเสียงแฮงเสียงค่อย ลมพัดวอย ๆ แสงหิงห่อยยิบยับ
เสียงหมากบกหล่นตั๊บเป็นตาย่ายเอาเหลือ นาทงนี้จักว่าเป็นนาไผ
โพนตาแฮกบักใหญ่มีหญ้าปกคลุมเครือ กกขามงามใหญ่เอาเหลือ (ซ้ำ)
อยู่กลางจอมโพนเลยไปเบิ่งใกล้ๆ..
(พูด) อุ๋ยงาขามใหญ่แท้เสี่ยว

..สาดไฟใส่เห็นแต่ยืนจึ่งพึ่งเฮ็ดตาแดงจึ่งคืง ผีง่าขามตั๋วบัดใด๋
อ้าปากเฮ็ดสีแดงจ่ายว่าย (ซ้ำ) ..ข่อยละขาละแขงตายกระดุ๊กกระดิ๊กกะบ่ได้
ผียิงแข่วเล่มเดียวมาใส่ (ซ้ำ) ผมดกปกไหล่เป็นตาย่านคักหลาย
(พูด) ผีแข่วหว่องผมกะบ่ตัด มันบ่อาบน้ำบ้อเสี่ยว ..ดมเบิ่ง

..เห็นผีโอยเห็นผี เห็นผี เอ่ยวาจาออกมาหัวเราะฮ่าๆ ว่าพวกเจ้าเป็นไผ คือบ่ฮู้ว่าต้นขามต้นใหญ่
ยังบ่มีผู้ใด๋ได้เป็นเจ้าของ ให้พวกเจ้ามาจับมาจอง มาเป็นเจ้าของงาขามบักใหญ่
ไวๆละฟ้าวมาไว ๆ (ซ้ำ) หีบสมบัติบักใหญ่อยู่ใต้ง่าขาม
พูด..ฮ้า ๆ..สูฮู้บ่ว่ากูเป็นไผ กูคือผีง่าขามเฝ้าหีบสมบัติมาร้อยกว่าปีแล้ว ฟ้าวมาเอาไวๆหีบสมบัติ
มันอยู่ใต้งาขามนี้ละ.. ใต้งาขามนี้ล่ะ..ฮ่าๆๆๆๆๆๆ…

(ย้อน)…สาดไฟใส่เห็นแต่ยืนจึ๊งพึ้ง ๆ เฮ็ดตาแดง จึ่งคึ่งผีง่าขามตั๋วบัดใด๋
อ้าปากเห็นสีแดงจ่ายว่ายๆ (ซ้ำ) ข่อยละขาละแขงตากะดุ๊กกะดิ๊กกะบ่ได้
ผียิงแข่วเล่มเดียวมาใส่ (ซ้ำ) ผมดกปกไหล่เป็นตาย่านคักหลาย
(พูด)…มันคือบ่ลอนจักเถือละเสี่ยว…

….เห็นผีโอยเห็นผี เห็นผี เอ่ยวาจาออกมาเสียงหัวเราะฮ่าๆ ว่าพวกเจ้าเป็นไผ คือบ่ฮู้ว่าต้นขามใหญ่
ยังบ่มีผู้ใด๋มาเป็นเจ้าของ อยากให้เจ้ามาจับมาจองมาเป็นเจ้าของง่าขามบักใหญ่
ไวไวฟ้าวมาไวไว (ซ้ำ ) หีบสมบัติบักใหญ่อยู่ใต้ง่าขาม..ง่าขาม
(พูด) หนีทะแหม่ะเสี่ยวอยู่เฮ็ดหยัง ไปไป ๆๆๆ… กลับมาก่อนมาเอาหีบสมบัติก่อน..ฮ้าๆๆๆๆ…