เนื้อเพลง ผัวไผ

เดินผ่านมาน้องก็ยังงง ๆ
บอกตรง ๆ อ้ายก็คงตกใจ
ก็ย่อนบ่ฮู้ว่าอ้ายเป็นผัวไผ
คนผู่ไข่กล้ามใหญ่บึก ๆ

เดินผ่านมาน้องก็ยังคักคึก
น้องยังอยากสิเป็นแฟนอ้าย
มักอิหลี ทั้งยาวทั้งใหญ่
เฮ็ดให้หัวใจ น้องมันเต้น ตึก ๆ
ตึก ๆ ตึก ๆ ตึก ๆ ตึก ๆ ตึก ๆ

อยากสิฮู้ ที่น้องฮักอยู่ เป็นผัวผู้ใด๋

เป็นผัวผู้ใด๋ เป็นผัวผู้ใด๋ เป็นผัวผู้ใด๋
มันถืกใจคักแท้ ให้กอดนำแน่ได้บ่
อดใจบ่ได้ อ้ายคือหล่อแท้น้อ
ห้ามใจบ่ได้ ยามอยู่ใกล้คนหล่อ
จักแม่นผัวไผหนอ ขอสิได้บ่

เดินผ่านมาน้องก็ยังคักคึก
น้องยังอยากสิเป็นแฟนอ้าย
มักอิหลี ทั้งยาวทั้งใหญ่
เฮ็ดให้หัวใจ น้องมันเต้น ตึก ๆ
ตึก ๆ ตึก ๆ ตึก ๆ ตึก ๆ ตึก ๆ

อยากสิฮู้ ที่น้องฮักอยู่ เป็นผัวผู้ใด๋

เป็นผัวผู้ใด๋ เป็นผัวผู้ใด๋ เป็นผัวผู้ใด๋
มันถืกใจคักแท้ ให้กอดนำแน่ได้บ่
อดใจบ่ได้ อ้ายคือหล่อแท้น้อ
ห้ามใจบ่ได้ ยามอยู่ใกล้คนหล่อ
จักแม่นผัวไผหนอ

เป็นผัวผู้ใด๋ เป็นผัวผู้ใด๋ เป็นผัวผู้ใด๋
มันถืกใจคักแท้ ให้กอดนำแน่ได้บ่
อดใจบ่ได้ อ้ายคือหล่อแท้น้อ
ห้ามใจบ่ได้ ยามอยู่ใกล้คนหล่อ
จักแม่นผัวไผหนอ ขอสิได้บ่

ผัวไผหนอ ขอนำขอสิได้บ่