เนื้อเพลง ผัวใหม่

คั่นมันฝืน อยู่กับเขาต่อ ไปบ่ได้
กะฟ้าวหา ศาลาพักใจ สานาง
อ้ายคนนี้ พร้อมที่สิอยู่ข้างๆ
คันเขาบ่เห็นนาง อยู่ในสายตา

สิบ่ติเลยว่าน้องนั้น เป็นแม่ฮ้าง
สิพาเจ้า ตั้งหลักปักสร้าง เป็นฝั่งฝา
เขาบ่ฮัก น้องอย่าไป หัวซา
ก้าวออกมาเถิดหนา หาเอาคนใหม่

**ใจที่เขาเหยียบมา
อ้ายขอสัญญา จะอาสาดูแล

บักผัวใหม่ สิใส่ใจ ให้เกียรติเจ้า
ให้ผัวเก่า คนใจเน่า มันเสียดาย
ให้มันฮู้แหน่ว่า บ่มีมันคงบ่ตาย
จั่งใด๋น้องกะเหลืออ้าย
อยู่ข้างกาย นี่คือผัวใหม่

บักผัวใหม่ สิใส่ใจ ให้เกียรติเจ้า
ให้ผัวเก่า คนใจเน่า มันเสียดาย
ให้มันฮู้แหน่ว่า บ่มีมันคงบ่ตาย
จั่งใด๋น้องกะเหลืออ้าย
อยู่ข้างกาย นี่คือผัวใหม่