เนื้อเพลง ผัวมักซี้

นึกว่าตัวเฮาเอาเป็นภรรยา
บ่าได๋แท้ว่าผันมาเป็นคนใซ้
เรียกงานบ่ส่างนอนขาไขว่ฮ่างสำบาย
อยากได้แนวใด
วก็ใซ้มื้อซี้ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
มีแต่ซี้กับซี้ จะเยี๊ยะจนหมดแฮง

ดังไฟนึ่งข้าว ล้างจานล้างถ้วย ข้าวงายข้าวสวย
เมี๊ยดตะเป็นคนแต่ง
กวาดเฮือนถูบ้าน จนเข่าด้านเข่าแดง
ผอดยามเมื่อแลง
ผัวยังใซ้มื้อซี้ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
มีแต่ซี้กับซี้ จะเยี๊ยะหลี่ซะว้อย

เมียเด้อบ่แม่นคนใซ้ เมียเด้อบ่แม่นคนใซ้
ข้อยมีเมื่อใด คือมาซี้แต่ข้อย
เมียเด้อบ่แม่นคนใซ้ เมียเด้อบ่แม่นคนใซ้
เอะอะอะไร ก็มาซี้แต่ข้อย
แต่เช้าฮอดแลงจนหมดแฮงมอยลอย
ดึก ๆ ดื่น ๆ ก็บ่ได้นอนพอนอย
มัวแต่เห็นหน้าข้อย เจ้าก็ซี้ แต่ซี้
กะซี้ กะซี้ กะซี้ ซี้ได้ซี้ดี จักดึกซี้ดุแท้หนอ

ได้ผัวมักซี้ได้สามีมักใซ้
บ่ดลปานใดคงสิต๋ายค่อล่อ
เมียบ่แม่นทาสของเจ้าเด้ออีพ่อ
หมู่ ภรย นึกว่าแม่นคนใซ้
อยากได้ แบบได๋
อยากกิ๋น แบบได๋ อยากเฮ็ดแบบได๋
ผัวก็ใซ้มื้อซี้ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
เห็นต๋นเม่นในสามี อย่าซี้เมียดุหลาย

เมียเด้อบ่แม่นคนใซ้ เมียเด้อบ่แม่นคนใซ้
ข้อยมีเมื่อใด คือมาซี้แต่ข้อย
เมียเด้อบ่แม่นคนใซ้ เมียเด้อบ่แม่นคนใซ้
เอะอะอะไร ก็มาซี้แต่ข้อย
แต่เช้าฮอดแลงจนหมดแฮงมอยลอย
ดึก ๆ ดื่น ๆ ก็บ่ได้นอนพอนอย
มัวแต่เห็นหน้าข้อย เจ้าก็ซี้ แต่ซี้
กะซี้ กะซี้ กะซี้ ซี้ได้ซี้ดี จักดึกซี้ดุแท้หนอ

ได้ผัวมักซี้ได้สามีมักใซ้
บ่ดลปานใดคงสิต๋ายค่อล่อ
เมียบ่แม่นทาสของเจ้าเด้ออีพ่อ
หมู่ ภรย นึกว่าแม่นคนใซ้
อยากได้ แบบได๋
อยากกิ๋น แบบได๋ อยากเฮ็ดแบบได๋
ผัวก็ใซ้มื้อซี้ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
เห็นต๋นเม่นในสามี อย่าซี้เมียดุหลาย