เนื้อเพลง ผัวป๋าขาเด้า

สาวผัวป๋าไปทางพุ้น โอ๊ะมาทางพี้ อย่าซอรี่อย่าเสียใจ อย่าไปแคร์แค่ผู้ชาย
หาเอาใหม่จั๊กสี่คน ห้าคน หกคน เจ็ดคน แปดคน เก้าคน สิบคน บ่เข้าท่ากะหาใหม่…

*ผัวป๋า…ให้มันป๋าไปโลด อยู่แบบโสดโสดกะสำบายใจ อยากม่วนอยากฟ้อน บ่ออนซอนไผ๋
มีงานบ้านใดเฮากะเดินสายเด้า เอ้าเด้าเด้าเด้า เอ้าโยกโยกโยก เอ้าเด้าเด้าเด้า สาวผัวป๋าอย่างเฮาเด้ามันลูกเดียว
ผัวป๋า…ขาประจำหน้าฮ้าน บ่เหมื่อยบ่ค้าน เรื่องกินเรื่องเที่ยว ถึงผัวบ่มีแต่หูนี้บ่เคียว
ฮักเดียวใจเดียวผัวมันยังบ่เอา เอ้าเด้าเด้าเด้า เอ้าโยกโยกโยก เอ้าเด้าเด้าเด้า ซุมผัวป๋าอย่างเฮาชีวิตจั่งแมนดีดี

สาวผัวป๋า ผู้สาวผัวป๋า…ขาเด้าขาเด้า เอ้าเด้าเด้าเด้า เอ้าเด้าเด้าเด้า ขาดแฟนบ่ตาย ขาดผู้ซายบ่เหงา
แต่บ่ได้เด้าใจสิขาดอีหลี สาวผัวป๋า ขาเด้งขาเด้ง เอ้าเด้งเด้งเด้ง เอ้าเด้งเด้งเด้ง
เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอาจสิบ่ค่อยเก่งแต่ถ้าเรื่องเด้งซอดแจ้งพุ้นเด้อคุณพี่

(ซ้ำ * )

ผัวป๋า…ขาประจำหน้าฮ้าน บ่เหมื่อยบ่ค้าน เรื่องกินเรื่องเที่ยว ถึงผัวบ่มีแต่หูนี้บ่เคียว
ฮักเดียวใจเดียวผัวมันยังบ่เอา เอ้าเด้าเด้าเด้า เอ้าโยกโยกโยก เอ้าเด้าเด้าเด้า ซุมผัวป๋าอย่างเฮาเด้ามันลูกเดียว…….